Wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian docieplonych izolacją Isocell For You

Sprawdź wartości:

Zalecenia ogólne dla projektowania i budowania ścian zewnętrznych docieplonych materiałem izolacyjnym Isocell For You

  • Pod wentylowaną elewacją zewnętrzną konieczne jest zainstalowanie wiatroizolacji (np. zbrojonej membrany paroprzepuszczalnej bądź płyt drewnopochodnych otwartych dyfuzyjnie i odpornych na wilgoć lub też deskowania pokrytego folią paroprzepuszczalną).
  • Od strony wewnętrznej zalecamy stosowanie inteligentnych paroizolacji, tzw. folii parochronnych o zmiennym oporze dyfuzyjnym zależnym od poziomu wilgotności.
  • Przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste oraz złącza między przegrodami i częściami przegród należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Należy więc uszczelnić krawędzie i spoiny między elementami przegrody. Zaleca się sprawdzenie szczelności metodą Blower Door.
  • Dla przegrody całkowicie szczelnej na przenikanie powietrza i wysoce paroprzepuszczalnej możliwa jest całkowita rezygnacja ze stosowania chemicznych prezerwatów drewna w elementach konstrukcyjnych przegrody (norma DIN 68800-2).
  • Przy natrysku izolacji Isocell For You metodą mokrą, elementy mające bezpośredni kontakt z izolacją muszą być odporne na działanie wody.
  • Isocell For You nie posiada aprobaty technicznej do użycia jako izolacja rdzeniowa murów szczelinowych. Do tego rodzaju izolacji zaleca się stosowanie granulatu isofloc pearl dostępnego w ofercie Derowerk. Ocena techniczna i inne dokumenty techniczne materiału Isocell For You dostępne są na stronie Derowerk.
Instrukcja-Czyste-Powietrze-derowerk

Zadzwoń i zamów: +48 42 636 12 54 lub +48 42 630 62 84