Ocieplenie dachu: D8 Dach niewentylowany Pokrycie bitumiczne Krokwie o przekroju prostokątnym Zwiększona grubość izolacji

D8

Dach niewentylowany
Pokrycie bitumiczne
Krokwie o przekroju prostokątnym
Zwiększona grubość izolacji Isocell For You (kantówki, boczne nakładki)

obliczenia i przekroje budowlane dachy dach niewentylowany pokrycie bitumiczne krokwie o przekroju prostokatnym zwiekszona grubosc izolacji kantowki boczne nakladki d8 derowerk

1. Pokrycie dachowe – gonty bitumiczne na papie podkładowej
2. Deskowanie
3. Izolacja Isocell For You  (wdmuchiwana)
4. Element stosowany celem zwiększenia grubości izolacji, np. kantówka, boczna nakładka 
    lub krokiew SE (Sparrenexpander)
5. Krokiew
6. Folia parochronna o zmiennym oporze dyfuzyjnym w zakresie Sd 0.25 – 25 m (np. isofloc active)
7. Stelaż do mocowania płyt g-k (szczelina powietrzna, ciąg instalacyjny)
8. Płyta g-k

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
isofloc F

[W/m2·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
15
19
21
25
36

* Rodzaj stosowanej folii parochronnej uzależniony jest od warunków klimatycznych panujących w miejscu   lokalizacji budynku, w którym projektowane jest docieplenie izolacją Isocell For You. Doradzamy w doborze odpowiedniej folii. Skontaktuj się z nami przez email: derowerk@derowerk.pl lub telefonicznie: 42 636 12 54.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.