Ocieplenie stropodachu: SD2 Stropodach wentylowany Warstwa izolacji układana swobodnie na stropie Strop żelbetowy Przekrycie papą na deskowaniu

SD2

Stropodach wentylowany
Warstwa izolacji układana swobodnie na stropie
Strop żelbetowy
Przekrycie papą na deskowaniu

1. Papa bitumiczna
2. Deskowanie
3. Łaty
4. Kontrłaty
5. Słupek
6. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
7. Strop żelbetowy
8. Tynk cementowo-wapienny
9. Kominek wentylacyjny*

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
14
18
20
23
35

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.

* Zaleca się zachowanie słabo lub dobrze wentylowanej przestrzeni pomiędzy warstwą izolacji a poszyciem stropodachu. Do obliczeń przyjęto dobrze wentylowaną przestrzeń według normy PN-EN ISO 6946 pkt. 5.3.4.