Izolacja akustyczna Ekovilla

Ekovilla to dobry wybór jako wytłumienie dźwiękowe ścian i stropów. Energia fal dźwiękowych, rozchodzących się w powietrzu, wytracana jest przez tarcie, gdy napotyka miękką, elastyczną włókninę izolacji celulozowej.

Wskaźnik izolacyjności akustycznej zależy od długości fal dźwiękowych. Wartość ta powinna zawierać się pomiędzy 5 a 10 kPa•s/m². Wartość ta dla celulozy uzależniona jest od gęstości wdmuchanego materiału i zawsze mieści się w tym optymalnym zakresie.

Mostki i pustki ścienne mogą znacznie ograniczyć jakość izolacji akustycznej w ściance wewnętrznej. Mostki dźwiękowe powstają np.: podczas instalacji gniazdek elektrycznych. Podobne znaczenie, przy korzystaniu z materiałów izolacyjnych w postaci mat/płyt, mają łączenia płyt – spoiny. Fala dźwiękowa przechodzi wtedy bez straty energii przez niezabezpieczoną część. Wdmuchiwanie sypkiego materiału izolacyjnego, jak Ekovilla, gwarantuje wytłumienie dźwięków dzięki nieprzerwanemu, bezspoinowemu wypełnieniu przegrody.

Powyższa ilustracja poglądowo przedstawia zalety włóknocelulozy, którą zasypuje się izolowaną przegrodę (po lewej stronie) w porównaniu do powszechnego (i pracochłonnego!) wypełniania ścianek materiałem izolacyjnym w postaci płyt i mat (obrazek po prawej stronie).

Warto pamiętać: izolacyjność akustyczna lekkiej ścianki działowej jest tak dobra, jak jej najmniej szczelna część.

Zadzwoń i zamów: +48 42 636 12 54