Ocieplenie Dachu: D1 Dach wentylowany Pokrycie ceramiczne Krokwie dwuteowe

D1

Dach wentylowany
Pokrycie ceramiczne
Krokwie dwuteowe

Ocieplenie Dachu: D1 Dach wentylowany Pokrycie ceramiczne Krokwie dwuteowe

1. Pokrycie dachowe (np. dachówka ceramiczna)
2. Łaty
3. Kontrłaty / szczelina wentylacyjna
4. Płyta drzewna otwarta dyfuzyjnie
5. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
6. Belka dwuteowa (np. Kronopol I-BEAM)
7. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
8. Stelaż z łat
9. Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
11
15
17
21
32

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.