Audyty Energetyczne

Audyty Energetyczne

audyty-energetyczne-into-ocieplenia-logo-derowerk

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę dotyczącą realizacji prac związanych z oceną energetyczną budynków – certyfikacji energetycznej budynków oraz audytu.

AUDYTOR ENERGETYCZNY
inż. Łukasz Spanbrucker
NR UPRAWNIEŃ: 7417
tel. 609 747 620
e-mail: audyt@into-ocieplenia.pl

Oferujemy:

– sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali

– opracowanie audytów energetycznych budynków – opracowanie audytów remontowych

Certyfikat energetyczny pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.. Ze zużycia energii wynikają ponoszone z miesiąca na miesiąc i z roku na rok koszty. Certyfikacja ma na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków, a w dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Istnieje obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 233, poz. 1459]

Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Audyty energetyczne - into-ocieplenia logo 2 - derowerk