Ocieplenie ścian: S4 Ściana szkieletowa Konstrukcja drewniana Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane Elewacja wentylowana

S4

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój prostokątny)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane
Elewacja wentylowana

obliczenia i przekroje budowlane sciany sciana szkieletowa konstrukcja drewniana przekroj prostokatny warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy konstrukcyne profile drewniane s4 derowerk

1. Płyta cementowo-wlóknowa Fermacell Powerpanel H2O pokryta tynkiem lub farbą
2. Stelaż montażowy (szczelina wentylacyjna)
3. Konstrukcyjne profile drewniane
4. Paroprzepuszczalna membrana ścienna(np. SIGA Majvest)
5. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
6. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
7. Stelaż z łat lub listew, ciąg instalacyjny
8. Panele ścienne MDF

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
12
15
17
20
27
41
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.