Ekovilla to najbardziej ekologiczny materiał termoizolacyjny

wg „Bilansu ekologicznego w sektorze budowlanym”

„Bilans ekologiczny w sektorze budowlanym” (oryg. „Ökobilanzdaten im Baubereich”) to dokument stworzony przez trzy szwajcarskie organizacje: KBOB, eco-bau i IBP. Dokument dostępny jest na publicznej platformie internetowej i przedstawia tabelaryczne zestawienie tzw. „punktów szkodliwości środowiskowej” (UBP). Punkty szkodliwości środowiskowej przyznawane są materiałom budowlanym na podstawie:

  • zużycia energii pierwotnej w procesie produkcji;
  • zużycia energii pierwotnej w procesie utylizacji; oraz
  • emisji gazów cieplarnianych do atmosfery towarzyszącej tym procesom.

Wśród wszystkich materiałów termoizolacyjnych, których wpływ na środowisko pokazano w bilansie, celuloza uzyskała miano najbardziej przyjaznego środowisku materiału termoizolacyjnego.

Celuloza zużywa w procesie produkcji i utylizacji najmniejszą ilość całkowitej i nieodnawialnej energii pierwotnej oraz emituje najmniejszą ilość CO2 do atmosfery, dzięki czemu w porównaniu z innymi materiałami termoizolacyjnymi uzyskała najmniejszą ilość punktów szkodliwości środowiskowej.

Warto zwrócić uwagę na różnice między celulozą a materiałami z nią konkurującymi, czyli wełną skalną i szklaną oraz pianką poliuretanową (PUR/PIR), które w tabeli wyróżniono szarym tłem. Szczególna przepaść widoczna jest w przypadku pianek poliuretanowych, które uzyskały ponad 20-krotnie większe zużycie energii pierwotnej i emisję gazów cieplarnianych niż celuloza.

Tabela 1: Punktacja UBP (punkty szkodliwości środowiskowej), zużycie całkowitej i nieodnawialnej energii pierwotnej oraz emisja gazów cieplarnianych dla materiałów termoizolacyjnych wg Ökobilanzdaten im Baubereich 2009/1: 2014. Im niższy wynik, tym bardziej ekologiczny materiał izolacyjny.

Numer ID

Materiał izolacyjny

Gęstość

Jednostka odniesienia

Punkty szkodliwości środowiskowej (UBP'13)

Energia pierwotna

Emisja gazów cieplarnianych

całkowita

nieodnawialna

kg/m3

 -

UBP

MJ oil-eq

MJ oil-eq

kg CO2-eq

10.011

Wermikulit

65-140

kg

567

6,7

6,53

0,425

10.012

Perlit

65-140

kg

914

16,8

16,2

1,01

10.001

Wełna szklana

20-100

kg

1790

35,5

26,7

1,12

10.002

Płyta korkowa

120

kg

1680

51,5

23,9

1,34

10.003

Żywice fenolowe (PF)

40

kg

6490

127

125

6,23

10.004

Polistyren ekspandowany (EPS)

15-40

kg

5030

106

105

7,53

10.005

Polistyren ekstrudowany (XPS)

30-35

kg

10400

100

98,6

13,9

10.006

Pianka poliuretanowa (PUR/PIR)

30

kg

6200

105

102

7,18

10.007

Szkło piankowe

100-165

kg

1050

26,4

19,5

1,18

10.008

Wełna skalna

32-160

kg

1130

16,6

15,4

1,1

10.009

Płyta pilśniowa

140

kg

596

36,4

11,2

0,439

10.010

Celuloza

35-60

kg

427

4,65

3,76

0,257

źródło: Ökobilanzdaten im Baubereich 2009/1: 2014, Stand Oktober 2014, Switzerland

Miano najbardziej przyjaznego środowisku termoizolatora, przyznane celulozie w „Bilansie ekologicznym” w 2014 r. to kolejne potwierdzenie, że celuloza jest izolacją, która spełnia najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju i wykazuje najlepszą możliwą wydajność w zakresie ochrony środowiskaograniczenia strat energii.

W najnowszych badaniach Oekobilanzdaten im Baubereich 2009/1:2016 celuloza osiągnęła również doskonały wynik, będąc najbardziej ekologicznym izolatorem dla dachów, stropodachów i przestrzeni połaci dachowych.

Ekologiczny aspekt wykorzystania wełny celulozowej Ekovilla przejawia się na każdym etapie cyklu życia produktu, począwszy od jego wytworzenia, poprzez okres użytkowania, aż po ponowne użycie bądź utylizację. Sprawia to, że trudno znaleźć inny materiał izolacyjny, który byłby równie przyjazny dla ludzi i dla środowiska naturalnego.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu: +48 42 636 12 54 lub derowerk@derowerk.pl