Derowerk, wyłączny dystrybutor systemu szczelności powietrzno-wiatrowej SIGA na Polskę | Derowerk

Jak sprawić, by dobre okna służyły nam przez całe lata?

Przeciwdziałamy smogowi poprzez szczelny montaż okien

Derowerk, wyłączny dystrybutor systemu szczelności powietrzno-wiatrowej SIGA na Polskę | Derowerk

Jak zamontować je w sposób szczelny i ciepły? Jak dzięki temu oszczędzać na kosztach ogrzewania, dbać o środowisko, unikać przeciągów i chronić się przed szkodami budowlanymi?

Ciepłe, szczelne okna są jednym z kluczowych czynników efektywności energetycznej budynków. Poniżej prezentujemy zasady ciepłochronnego i trwałego montażu okien, z wykorzystaniem innowacyjnych taśm szwajcarskiej firmy SIGA.

Większa świadomość = większe oszczędności

W Zachodniej Europie ciepły i szczelny montaż jest stosowany od lat – to oczywista praktyka, znacząco podwyższająca izolacyjność połączeń dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu warstwy izolacji cieplnej wokół okna.
Ekologia i energooszczędność to już nie tylko hasła, ale systemowe działania. Od stycznia 2017 r. współczynnik przenikania ciepła U dla okien wynosi 1,1 W/(m2·K), a od 2021 r. ma mieć wartość 0,9 W/(m2·K). Użycie taśm montażowych pozwala spełnić te wymagania i jest obligatoryjne już teraz1.

Zgodnie z obowiązującymi normami, okna muszą być instalowane z użyciem taśm montażowych, gwarantujących trwałość i szczelność połączeń. Wytyczne dotyczące montażu stolarki otworowej określa instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej2. Obserwuje się wśród firm wykonawczych zajmujących się montażem stolarki otworowej tendencję do wydłużania okresu gwarancji na montaż okien.

„Kiedy w grze przetargowej dla dużych inwestycji liczą się terminy udzielanych gwarancji, wówczas wykonawcy robią wszystko, by efekty ich pracy były naprawdę trwałe, a inwestor osiągnął planowaną szczelność, energooszczędność i pewność, że nie będzie musiał wykładać pieniędzy na naprawy. Koszt zakupu wszystkich membran i taśm paroprzepuszczalnych SIGA w skali inwestycji, która z założenia jest długoterminowa, jest po prostu jedną z oczywistych pozycji w kosztorysie. Opłaca się zwiększyć szczelność połączenia o 75%3 i zabezpieczyć się przed szkodami budowlanymi. Taśmy SIGA się nie starzeją (dlatego nie mają oznaczonego terminu ważności), a to gwarantuje zachowanie ich parametrów, trwałość, szczelność i oszczędności w całym cyklu życia nieruchomości”.

Jak zapewnić szczelność montażu okna?

Sama pianka nie wystarczy4 (choćby „fachowiec” twierdził inaczej i miał milion argumentów na potwierdzenie swojej tezy).

Konieczne jest zastosowanie specjalistycznych taśm montażowych, chroniących warstwę izolacji wokół okna przed wiatrem, wodą opadową i wilgocią z zewnątrz, a także przed wilgocią z wnętrza pomieszczenia, pochodzącą z naturalnych czynności bytowych (np. oddychania mieszkańców, gotowania czy suszenia).

Uszczelnienie miejsca styku okna ze ścianą dzięki zabezpieczeniu warstwy izolacji cieplnej, obejmuje zastosowanie dwóch warstw: wewnętrznej paroszczelnej i zewnętrznej paroprzepuszczalnej.

Na zdjęciach prezentujemy wybrane zastosowania taśm FENTRIM firmy SIGA.

Fot. Wykańczanie narożników okiennego fartucha z taśmy FENTRIM do zapewnienia szczelności powietrznej od wewnątrz.

Przykład ukształtowania taśmy FENTRIM w narożniku okna, zapewniający szczelność od wewnątrz.

Wykańczanie narożników uszczelniających od wewnątrz taśmami FENTRIM przy montażu okien umieszczonych w połowie grubości ściany.
Przykład wykończenia dolnego narożnika okna taśmą FENTRIM.
Szybkie uszczelnianie okna wystającego do wewnątrz taśmą FENTRIM i efekt końcowy tego zabezpieczenia.
Szybkie uszczelnianie okna wystającego do wewnątrz taśmą FENTRIM i efekt końcowy tego zabezpieczenia.

Szybkie uszczelnianie okna wystającego od wewnątrz taśmą FENTRIM i efekt końcowy.

Profesjonalizm, precyzja i dokładność ekipy wykonawczej to inna kwestia. Błędy wykonawcze skutkują bowiem powstawaniem szczelin i niekontrolowaną utratą ciepła. Dlatego warto zlecić montaż okien z użyciem taśm monterom doświadczonym w pracy z zaawansowanymi technologicznie taśmami, takimi jak FENTRIM lub przeszkolić wybraną ekipę w zakresie praktycznego użycia taśm SIGA.

Prawidłowy montaż okien z użyciem taśm SIGA pozwala całkowicie zatrzymać penetrację powietrza.

Łatwość wdrożenia rozwiązania

Taśmy FENTRIM są wyjątkowo łatwe w użyciu, kleją natychmiast i zapewniają 100% szczelność – dlatego wdrożenie ich do procedury montażowej przez wykonawców nie nastręcza żadnych problemów. Przeciwnie, ekstremalna moc klejenia, wygoda użycia w każdych warunkach atmosferycznych (również w ujemnych temperaturach) i uzupełniający, kompletny system szczelności powietrznej SIGA dla budynków sprawia, że produkty tej marki na dobre ugruntowały swoją pozycję w krajach, gdzie szczególnie dba się o stan środowiska i minimalizację kosztów utrzymania budynków.

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz – połączenie okna i ściany masywnej taśmą FENTRIM. Przykrycie łączenia warstwą ocieplającą.
Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz – połączenie okna i ściany masywnej taśmą FENTRIM. Przykrycie łączenia warstwą ocieplającą.
Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz – połączenie okna i ściany masywnej taśmą FENTRIM. Przykrycie łączenia warstwą ocieplającą.
Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz – okno i ścianę masywną połączono taśmą FENTRIM, łączenie przykryto warstwą ocieplającą.

Dokładne instrukcje wykonania połączeń okien ze ścianą (zarówno z oknem w obrysie muru, jak i poza jego licem, w warstwie docieplenia), znajdziesz tutaj >>

Jak działają taśmy paroszczelne od wewnątrz?

Każde połączenie okien po stronie wewnętrznej musi być wykonane w sposób zapewniający całkowitą szczelność na przenikanie powietrza, przy użyciu warstwy powietrznoszczelnej – taśmy SIGA.

Warstwa taśmy SIGA:

 • zapobiega utracie ciepła z budynku (i wysokim rachunkom za ogrzewanie)
 • powstrzymuje przedostawanie się wilgotnego powietrza do warstwy izolacji cieplnej (skutkującego szkodami budowlanymi i przemarzaniem ścian)
 • zapobiega powstawaniu kondensatów i pleśni
 • pozwala uniknąć przeciągów.

Warstwa powietrznoszczelna jest zintegrowana z warstwą izolacji cieplnej, która przenosi obciążenia wywoływane przez okna i zapewnia izolację termoakustyczną. Izolacja cieplna dzięki taśmom FENTRIM zawsze pozostaje sucha, co zabezpiecza przed szkodami budowlanymi.

Jak taśmy FENTRIM do montażu okien działają od zewnątrz?

Wszystkie okna i drzwi w budynku muszą być połączone ze ścianami w sposób zapewniający ochronę przed deszczem i wiatrem. Taśmy FENTRIM powstrzymują przedostawanie się wody z opadów do warstwy izolacji cieplnej, co zapobiega pojawianiu się pleśni. Zabezpieczają również przed przenikaniem wiatru, wywołującego przeciągi.

FENTRIM są odporne na działanie bardzo niskich i wysokich temperatur i zachowują trwałość na tak długo, jak samo okno. Dzięki temu mamy pewność, że pod wpływem ekstremalnych warunków pogodowych, taśma przez lata utrzyma swoje właściwości klejące i zapewni połączeniom montażowym całkowitą szczelność.

Jak zabezpieczyć okno od zewnątrz?

Jakie mogą być różnice między taśmami do montażu okien?

Parametry taśm montażowych zawarte są w kartach produktu i certyfikatach, wydanych przez wiarygodne instytucje badawcze – przede wszystkim Instytut IFT Rosenheim, który poddaje taśmy rygorystycznym procedurom badawczym, symulującym długotrwałe działanie deszczu, wiatru, deszczu ze śniegiem czy wiatru z deszczem. Certyfikat IFT Rosenheim5 dla FENTRIM zawiera dane dotyczące wodoszczelności i przepuszczalności powietrznej, również w warunkach szczególnego narażenia na działanie wody i wiatru. Taśmy FENTRIM spełniają kryteria szczelności powietrznej również dla budownictwa pasywnego6.

Jakość i trwałość taśm FENTRIM potwierdzają lata zastosowań w tak wymagających klimatycznie miejscach, jak kraje skandynawskie. Im większa świadomość ekologiczna i ekonomiczna, tym bardziej naturalne jest używanie produktów najwyższej jakości. Pieniądze wydane na szczelny, ciepły montaż okien, działają jak lokata, która nieprzerwanie przynosi oszczędności – zarówno kosztów energii, jak i różnych napraw. Dodatkowym zyskiem ekologicznym jest lepsza jakość powietrza.

W domach chronionych kompleksowo produktami SIGA od 46 lat nie zanotowano szkód budowlanych.

Kompleksowy system wiatroizolacji i szczelności powietrznej SIGA zmniejsza zużycie energii, likwiduje przeciągi i chroni przed szkodami budowlanymi.
Kompleksowy system wiatroizolacji i szczelności powietrznej SIGA zmniejsza zużycie energii, likwiduje przeciągi i chroni przed szkodami budowlanymi.

Ciepły, szczelny montaż okien i drzwi jest jednym z elementów zapewnienia ciepła i szczelności powietrznej7. Wpływa bezpośrednio na ogólną energooszczędność budynków i – pośrednio – na środowisko. 

Warto zadbać o ten aspekt na etapie planowania rozwiązań termomodernizacyjnych i opracowywania kosztorysu. Wybierając ekipę montażową, opłaca się wyposażyć ją w sprawdzone taśmy FENTRIM, gwarantujące szczelność, długoletnią trwałość i brak szkód budowlanych.

PODSUMOWANIE:

 • Opłaca się zadbać o szczelny, ciepły montaż okien, przy użyciu certyfikowanych taśm montażowych (takich jak FENTRIM szwajcarskiej firmy SIGA).
 • Niewłaściwy montaż może zniweczyć technologiczną doskonałość okien, ponieważ ciepło będzie uciekać szczelinami wokół okiennej ramy, powodować przeciągi i szkody wynikające z penetracji wilgoci w warstwie izolacji: zagrzybienie, przemarzanie ścian czy osłabienie konstrukcyjnego połączenia okno-ściana.
 • Inwestorom opłaca się wybrać profesjonalną ekipę montażową, wykorzystującą taśmy SIGA, a firmom wykonawczym – wdrożyć stosowanie tych taśm do procesu montażu.
Przypisy

 1 http://docplayer.pl/16196260-2-wymagania-ogolne.html (p. punkty 3 i 5)

2 http://docplayer.pl/16196260-2-wymagania-ogolne.html

Połączenia okien i drzwi balkonowych ze ścianami budynku powinny spełniać następujące wymagania:

 • szczelności na przenikanie powietrza i wody opadowej – współczynnik infiltracji powietrza a ≤ 0,1 m3/mxhxdaPa2/3
 • szczelności na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,
 • izolacyjności cieplnej na poziomie nie mniejszym niż izolacyjność okna
 • izolacyjności akustycznej na poziomie odpowiadającym izolacyjności okna, odporności na promieniowanie UV,
 • trwałości, funkcjonalności, niezawodności działania
 • estetyki i higieny
 • bezpieczeństwa użytkowania

3 http://oknotest.pl/montaz-okien/cieply-montaz-czy-to-sie-oplaca – testy praktyczne, wykonane w 2015 r. udowodniły, że zastosowanie taśm montażowych zwiększa szczelność średnio o 75%

4 Jak wskazują praktyczne doświadczenia – nawet niedoskonały miejscami montaż z użyciem taśm jest i tak jednym z najszczelniejszych rozwiązań technicznych: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.546.6683&rep=rep1&type=pdf

5 http://www.siga.ch/fileadmin/user_upload/Web_Englisch/42._Downloads/Pruefzeugnisse/FEN_ift-Pruefnachweis_EN.pdf

6 Zgodnie z brytyjską aprobatą techniczną, taśmy SIGA z montażem zgodnie z certyfikatem i dokumentacją, pomagają w osiągnięciu przez zewnętrzną osłonę budynku szczelności powietrznej na poziomie mniejszym niż 1 m3/h/m2 przy różnicy ciśnień 50 Pa, a także wymiany powietrza mniejszej niż 0,6 m3/h/m2 przy 50 Pa dla budynków pasywnych.
Wodoszczelność i odporność na penetrację przy ciśnieniu 600 Pa spełnia wymagania klasy 9a normy EN 12/208.
Fentrim gwarantuje ciągłość warstwy powietrznoszczelnej i przepuszczalność powietrza na poziomie mniejszym niż 0,1 m3/h.m.daPa2/3. Pozwala to, w połączeniu z odpowiednim oknem, uzyskać najwyższą, IV klasę szczelności.

7 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2012 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 poz. 690 z późn. zmianami), w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz produkcyjnych, przegrody zewnętrzne, złącza między przegrodami, a także połączenia okien z ościeżami, powinny być projektowane i wykonywane w sposób umożliwiający osiągnięcie całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.