Izolacja cieplna zimą Isocell For You

Izolacja cieplna budynku w miesiącach jesienno-zimowych ma na celu ograniczenie strat ciepła a w efekcie minimalizację energii przeznaczonej na ogrzewanie. Isocell For You to rozsądny wybór na termoizolację domu zimą.

Izolacja cieplna zimą Isocell For You

W fizyce budowli istotnym wskaźnikiem wydajności termoizolacji zimą jest jej
współczynnik przewodzenia ciepła λ, obliczany na podstawie europejskiej normy EN ISO 10456: 2007-12.

Współczynnik przewodzenia ciepła λ wskazuje, ile ciepła przepływa przez materiał termoizolacyjny z cieplejszej strony na chłodniejszą (przy różnicy temperatur 1 Kelvina) w jednostce czasu.

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła celulozy Isocell For You wynosi λD = 0,037 W/mK.

λ w praktyce

Współczynnik przewodzenia ciepła mierzony jest laboratoryjnie standaryzowaną procedurą. Próbka materiału termoizolacyjnego jest osłonięta od wszelkich ruchów powietrza, dzięki czemu powietrze uwięzione wewnątrz próbki materiału izolacyjnego może osiągnąć swój optymalny efekt izolacyjny.

Te idealne warunki są niepowtarzalne w miejscu realizacji. Ruchy powietrza powstają nawet przez różnicę ciśnień, powodowaną różnymi temperaturami w przekroju elementu konstrukcyjnego. Doprowadza to do zwiększonych strat ciepła przez przenikanie.

Isocell For You dzięki swojej włóknistej strukturze ma mniejszą wartość przepuszczania powietrza, dzięki temu wszelkie ruchy powodują mniejsze straty ciepła niż w przypadku termoizolacji o regularnej budowie włókien.

Przepuszczalność powietrza w m3/(m2 * h) przy 50 Pa
Materiał izolacyjny z celulozy Isocell For You 4
Materiał izolacyjny z włókien mineralnych 13-150
Termoizolacja z lnu 1,6
Zestawienie wykonane przez Ingenieurbuero eboek, Tuebingen Warstwa termoizolacji celulozowej mierzona pomiędzy dwiema nie zamkniętymi płytami kartongipsu.

Fizyka budowli określa, że wartością właściwą dla izolacyjności cieplnej całego elementu konstrukcyjnego jest współczynnik przenikania ciepła U. Im mniejsza jego wartość, tym lepsza izolacja termiczna.

Izolacja cieplna zimą Isocell For You

Współczynnik przenikania ciepła U pokazuje, ile ciepła przepływa przez 1 m2 przegrody budowlanej ze strony cieplejszej na chłodniejszą (przy różnicy temperatur 1 Kelvina) dla określonej jednostki czasu.

Osiągnięcie obliczeniowej wartości współczynnika przenikania ciepła U ma miejsce jedynie przy spełnieniu poniższych warunków (podobnie jak dla wartości przesunięcia fazowego przegrody).

Metoda instalacji materiału dociepleniowego tworzy jednolitą warstwę termoizolacji. Oznacza to, że zimno nie przedostaje się przez łączenia lub pęknięcia. Ponieważ Isocell For You jest sypkim materiałem izolacyjnym, pneumatyczna metoda instalacji zapewnia szczelną warstwę izolującą

Isocell For You charakteryzuje się małą przenikalnością powietrza.

Materiał izolacyjny jest zabezpieczony przed wilgocią i wpływem warunków atmosferycznych. Tylko wtedy może pokazać, na co go stać. Patrz też: wiatroszczelność i izolacja powietrzna.

Czytaj dalej: Izolacja termiczna: Jak zaprojektować izolację termiczną w budynku? Jakie ocieplenie będzie najskuteczniejsze?

Celuloza zapakowana
Logo Isocell For You
Instrukcja-Czyste-Powietrze-derowerk

Zadzwoń i zamów: +48 42 636 12 54 lub +48 42 630 62 84