Ocieplenie dachu: D2 Dach wentylowany Pokrycie ceramiczne Krokwie o przekroju prostokątnym

D2

Dach wentylowany
Pokrycie ceramiczne
Krokwie o przekroju prostokątnym

Ocieplenie dachu: D2 Dach wentylowany Pokrycie ceramiczne Krokwie o przekroju prostokątnym

1. Pokrycie dachowe (np. dachówka ceramiczna)
2. Łaty
3. Kontrłaty / szczelina wentylacyjna
4. Dodatkowe kontrłaty
5. Bitumowana płyta drzewna (otwarta dyfuzyjnie)
6. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
7. Krokiew
8. Płyta OSB
9. Gładź gipsowa

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
16
21
23
28
43

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.