Produkcja wełny Ekovilla prowadzona jest w zgodzie z praktyką zrównoważonego rozwoju

Celuloza

Produkcja celulozy Ekovilla od ponad 40 lat prowadzona jest w zgodzie z praktyką zrównoważonego rozwoju. Zarówno proces produkcji, jak i sam produkt (wełna celulozowa Ekovilla), pozwalają na zaspokajanie obecnych potrzeb właścicieli i mieszkańców ocieplanych budynków przy jednoczesnej dbałości o potrzeby przyszłych pokoleń w zakresie środowiska i rozwoju społecznego.

W czym przejawia się zrównoważony rozwój w działaniach firmy Ekovilla Oy? Oto lista najważniejszych aspektów:

  • Staranny wybór surowców – nadzorowany na każdym etapie .
  • Przyjazny środowisku recykling jako podstawa produkcji – wełna celulozowa powstaje w wyniku wykorzystania makulatury gazetowej.
  • Produkcja niskoenergetyczna.

Niskie zużycie energii pierwotnej podczas produkcji, utylizacji oraz towarzyszącej tym procesom emisji gazów cieplarnianych  potwierdza m.in. „Bilans ekologiczny w sektorze budowlanym”.

  • Bezspoinowa instalacja izolacji termicznej dla osiągnięcia pożądanych wskaźników U dla przegrody.

Ciągła warstwa izolacji niweluje mostki termiczne w budynkach (również tych o skomplikowanej konstrukcji).

  • Trwałość użytkowa celulozy Ekovilla – minimum 50 lat.

Tak długi czas życia produktu sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu zasobami.

  • Eliminacja ryzyka szkód budowlanych dzięki unikalnym cechom celulozy (głównie czasowej higroskopijności, chroniącej przed wykraplaniem się pary wodnej do warstwy ocieplenia i zniszczeniem drewnianych elementów konstrukcyjnych budynku).
  • Eliminacja nakładów na konserwację systemu ocieplenia.
  • Redukcja potrzeb remontowych.
  • Dbałość o przyjemny mikroklimat wnętrza, w którym dobrze się oddycha przez dziesięciolecia.
  • Komfort życia w starych domach, które dzięki celulozie Ekovilla jeszcze długo będą mogły służyć obecnym i przyszłym pokoleniom, przy zachowaniu ich oryginalnego charakteru.

Firma Ekovilla Oy od ponad 40 lat bierze odpowiedzialność za środowisko i powiązane z nim kwestie społeczne. To była baza dla opracowania oszczędzającego zasoby materiału izolacyjnego, który zmniejsza zużycie energii budynków i wnosi wkład w ochronę środowiska.

Wełna celulozowa Ekovilla sprawdza się doskonale w budynkach pasywnych, energooszczędnych i plus-energetycznych, których projektanci kładą szczególny nacisk na kwestie ekologiczne. Materiał pozwala też na skuteczną termomodernizację starych budynków, dzięki czemu spada zapotrzebowanie na ciepło oraz emisja CO2.  

Skuteczna izolacja termiczna nowych budynków oraz modernizacja starych pod względem energetycznym, pozwalają na komfortowe życie, oszczędności i ochronę zasobów nieodnawialnych. W ten sposób firma Ekovilla Oy wnosi wkład w odpowiedzialne korzystanie z naturalnego środowiska.

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD

Celuloza Ekovilla została objęta deklaracją środowiskową EPD. Jest to dokument, na podstawie którego można prowadzić wyjątkowo dokładną ocenę LCA na potrzeby projektów.

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD (Environmental Product Declaration), spełnia wymagania normy EN 15804. Deklaracja ta powstała w wyniku współpracy firmy Ekovilla Oy z europejskim stowarzyszeniem producentów celulozy ECIA na podstawie analizy cyklu życia produktu 14 firm, stanowiących przeważającą część branży celulozowej. Uśrednione i wspólne wyniki są wpisane w moduły. Deklaracja ma zastosowanie na terenie Unii Europejskiej oraz pozwala na elastyczny dobór wskaźników LCA na potrzeby projektów budów i termomodernizacji.

Wybierz materiał spełniający najbardziej restrykcyjne wymagania jakościowe i środowiskowe.