Ocieplenie ścian: S5 Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z cegły kratówki Warstwa izolacji na zewnątrz Elewacja wentylowana mocowana na kotwach

S5

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z cegły kratówki
Warstwa izolacji Isocell For You na zewnątrz
Elewacja wentylowana mocowana na kotwach

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana warstwowa - warstwa konstrukcyjna z cegly kratowki - warstwa izolacji isofloc f na zewnatrz - elewacja wentylowana mocowana na kotwach - S5 - derowerk

1. Okładzina zewnętrzna, np. kamienne płyty
2. Szczelina wentylacyjna
3. Regulowane kotwy
4. Paroprzepuszczalna membrana ścienna (np. SIGA Majvest)
5. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana lub natryskiwana)
6. Mur z cegły kratówki
7. Tynk wewnętrzny

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania ciepła U
Grubość warstwy
izolacji isofloc F
ΔUf – poprawka
na łączniki*
[W/m²·K] [cm] [W/m²·K]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
12
15
17
20
27
41
0,053
0,046
0,042
0,037
0,029
0,021

* w wartości współczynnika przenikania ciepła U uwzględniono poprawkę ΔUf

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.