Ocieplenie ścian: S2 Ściana szkieletowa Konstrukcja drewniana (przekrój dwuteowy) Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane Warstwa izolacji natryśnięta na płytę OSB Elewacja wentylowana

S2

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój dwuteowy)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane
Warstwa izolacji natryśnięta na płytę OSB
Elewacja wentylowana

obliczenia i przekroje budowlane sciany sciana szkieletowa konsturkcja drewniania przekroj dwuteowy warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy konstrukcyjne profile drewniane s2 derowerk

1. Elewacja zewnętrzna, np. deskowanie
2. Łaty (szczelina wentylacyjna)
3. Belki dwuteowe Steico-Joist lub Kronopol I-BEAM
4. Płyta drzewna otwarta na dyfuzję pary wodnej (np. płyta pilśniowa średniej gęstości / płyta KRONOTEC WP50 i DP50)
5. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
6. Płyta OSB
7. Natryskiwana warstwa izolacji Isocell For You
8. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
9. Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Łączna grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
Grubość izolacji
między profilami
konstrukcyjnymi
[poz.5]
Grubość izolacji
między stelażem
na płytę g-k
[poz.7]
[W/m2·K] [cm][cm][cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
11
13
15
17
23
38
8
10
12
14
16
19
3
3
3
3
7
15

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.