Termoizolacja Ekovilla

Ekovilla - wiatroszczelność i szczelność na przenikanie powietrza

Termoizolacja, której zapewniono wiatroszczelność i szczelność na przenikanie powietrza osiągnie swój maksymalny efekt termoizolacyjny.

Wiatroizolacja jest umieszczana na chłodniejszej stronie docieplenia. Zabezpieczenie przed przedostaniem się zimnego wiatru do wnętrza budynku to jej podstawowa funkcja zimą. W przeciwnym wypadku powstawałaby duże straty ciepła. Z kolei latem, izolacja wiatrochronna uniemożliwia dostęp ciepłego powietrza do wnętrza pomieszczeń. Zwiększa to skuteczność termoizolacji budynku.

Wiatroizolacja osłania materiał dociepleniowy przed wpływem deszczu, opadów śniegu czy skroplonej pary wodnej, zbierającej się pod dachem budynku. Dlatego też warstwa wiatrochronna musi być wodoszczelna, ale nie powinna być paroszczelna. Wręcz przeciwnie, paroprzepuszczalna wiatroizolacja sprawia, że niechciana wilgoć wnikająca do przegrody wyparuje na zewnątrz i nie jest zagrożeniem dla elementów konstrukcyjnych.

Funkcję wiatroizolacji pełnią podkłady, deskowanie pokryte papą, czy nawet poddasza – w zgodzie z zasadami sztuki i w zależności od stromości dachu i obciążeń. Do izolacji wiatrochronnej używa się też membran wysokoparoprzepuszczalnych, folii dachowych czy płyt pilśniowych (bitumicznych).

Warstwa nieprzepuszczalna dla powietrza znajduje się na tej części termoizolacji, która jest od strony pomieszczeń. Jest z reguły identyczna z paroizolacją. Podobnie jak wiatroizolacja, ma za zadanie zatrzymać zimne zimowe powietrze zewnętrzne przed przeniknięciem do wnętrza. Należy ją wykonać z materiałów regulujących przepływ pary wodnej (ale nie wysokoparoprzepuszczalnych), aby wilgoć występująca w przegrodzie mogła też wyparować do pomieszczeń. Aby uniknąć kondensacji dyfuzyjnej pary wodnej, izolacja powietrzna musi mieć mniejszą paroprzepuszczalność niż izolacja wiatrochronna.

Do utworzenia warstwy nieprzepuszczalnej dla powietrza używa się różnych materiałów. Obok folii paroizolacyjnych, są to pianki poliuretanowe, płyty OSB, płyty wiórowe czy wykonane z innych materiałów. Należy szczególnie zadbać o uszczelnienie miejsc, w których płyty są ze sobą złączone.

Materiały izolacyjne z celulozy wspomagają wiatroizolacyjność i szczelność przegrody na przenikanie powietrza. Wynika to z ich struktury wielowymiarowej włókniny. Są one relatywnie mało przepuszczalne dla powietrza i, zasypywane metodą wdmuchu, tworzą ciągłą, jednolitą warstwę termoizolacyjną.

Zadzwoń i zamów: +48 42 636 12 54 lub +48 42 630 62 84