Termomodernizacja dachów osiedli mieszkaniowych wełną celulozową

Jak docieplić stropodach bloku czy wieżowca Derowerk

Jak dobrze wybrać materiał celulozowy do termoizolacji? Oszczędności na rachunkach, przeciwdziałanie smogowi i dbałość o jakość życia mieszkańców osiedli mieszkaniowych to najważniejsze argumenty za szybkim przeprowadzeniem termomodernizacji osiedlowych dachów i stropodachów. Im cieplejsze, szczelniejsze budynki, tym czystsze powietrze. Każde działanie w tym kierunku jest dobre, natomiast wybór dobrej celulozy jest odpowiedzialną decyzją dla zdrowego, czystego środowiska i lepszej jakości życia mieszkańców.

 

Zalety ekologicznej1 wełny celulozowej w docieplaniu dachów i stropodachów wentylowanych na osiedlach mieszkaniowych są już znane i niepodważalne. Szybkość wykonania prac termoizolacyjnych metodą wdmuchiwania, bez ingerencji w konstrukcję budynku, oraz efektywność ocieplenia celulozą sprawiają, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także zarządcy wielkopowierzchniowych obiektów użyteczności publicznej chętnie polegają na tym rozwiązaniu2.

Pytanie zatem nie brzmi czy wybrać materiał celulozowy do dociepleń, tylko jak go dobrze wybrać, by spełniał oczekiwania inwestora?

Celuloza celulozie nierówna. Na co zwrócić uwagę, by wybrać materiał o odpowiednich parametrach izolacyjności, trwałości, stopnia pylenia i niepalności? Co sprawdzić zawczasu, by osiągnąć planowany efekt termoizolacyjny i długotrwałą satysfakcję inwestora? 

Po pierwsze: analiza dokumentacji technicznej

Dobrej jakości produkty celulozowe są gruntownie przebadane przez niezależne instytuty badawcze pod kątem właściwości użytkowych materiału. Tabele i ocen technicznych mówią wszystko na temat współczynnika przewodzenia ciepła λ (lambda), gęstości objętościowej zależnie od miejsca zastosowania, klasy ognioodporności, wskaźnika osiadania, odporności na czynniki biologiczne, warunków stosowania metodą natryskową na mokro, trwałości użytkowej produktu czy jego wpływu na środowisko i mieszkańców obiektów, w których został zastosowany.

Poleganie wyłącznie na przekazie marketingowym producentów i sprzedawców wełny celulozowej, bez analizy dokumentacji technicznej, może doprowadzić np. do niezadowalającej efektywności termicznej przegród lub np. pogorszenia klasy reakcji na ogień w stropodachach.

Dlatego przed zakupem celulozowego izolatora warto dotrzeć do kompletu atestów, ocen, certyfikatów czy deklaracji i porównać je z dokumentami innych producentów. Różnice mogą być znaczące.

Im lepsze parametry celulozowego izolatora, tym mniej materiału trzeba zamontować i tym niższe będą rachunki za ogrzewanie w sezonie grzewczym, przez cały okres trwałości użytkowej produktu (który dla najlepszych materiałów wynosi nawet 50 lat). Im większa skala inwestycji, tym większe oszczędności w każdym sezonie grzewczym.

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda

Trudno przecenić współczynnik przewodzenia ciepła. Ten parametr jest kluczowy przy projektowaniu efektywnych energetycznie przegród budowlanych. Niezależnie od tego, jaki budynek będziemy ocieplać (dom jednorodzinny czy blok mieszkalny z czasów PRL), wartość lambda będzie wpływać na grubość warstwy izolacyjnej – a co za tym idzie, na koszt inwestycji.

Im niższa lambda wełny celulozowej, tym oczywiście większa termoizolacyjność i tym większa skuteczność przeciwdziałania smogowi. W przypadku parametru lambda, różnice między materiałami dostępnymi na polskim rynku są widoczne – od materiałów o bardzo korzystnym współczynniku przewodzenia ciepła [np. Ekovilla λD = 0,038 W/(m·K)], po materiały o znacznie gorszych wartościach. Docieplenie stropodachu warstwą 19 cm celulozy o parametrze λD = 0,038 W/(m·K) pozwala ograniczyć emisję PM10 nawet o 27%.

Dodatkowo, w przypadku docieplania stropodachu o powierzchni ok. 1000 m2 w bloku mieszkalnym, różnica w ilości koniecznego do użycia materiału wynikająca z wartości lambda konkretnego produktu, może wynosić ponad tonę. Przekłada się to bezpośrednio na obciążenie stropodachu, koszt materiału i czas wykonania robót termoizolacyjnych.  

Jakie dokumenty warto czytać?

  • Europejska Ocena Techniczna – dokument wydany przez zewnętrzną, niezależną instytucję badawczą, dopuszczający produkt do obrotu. Dokumenty te potwierdzają kluczowe własności użytkowe materiału: współczynnik przewodzenia ciepła lambda, gęstość objętościową zależnie od miejsca zastosowania, wskaźnik osiadania, ognioodporność, odporność na rozwój pleśni, minimalną trwałość użytkową.
  • Deklaracja właściwości użytkowych – wyciąg z informacji zawartych w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA
  • Certyfikat CE
  • Międzynarodowe certyfikaty ekologiczne, świadczące o bezpieczeństwie produktów dla ludzi i środowiska oraz chroniącym naturę procesie produkcji.

Minimalna trwałość użytkowa

Minimalna trwałość użytkowa materiału izolacyjnego dla inwestycji długoterminowych ma spore znaczenie. Zwłaszcza dla podmiotów, które szczególnie dbają o racjonalną stronę inwestycji. Zarządy osiedli, wspólnot mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej (takich jak placówki edukacyjne, szpitale czy kościoły), wiedzą, że im dłużej inwestycja będzie służyć, tym jej koszt efektywniej rozłoży się w czasie.

A skoro inwestycja w profesjonalnie przeprowadzoną termoizolację stropodachu celulozą o wysokich parametrach, zwraca się już w ciągu jednego-dwóch sezonów grzewczych, zaoszczędzone środki przez całe lata można przeznaczać na potrzeby bieżące lub inwestycje. Materiały o 50-letniej trwałości użytkowej pozwalają zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i uniknąć kosztów napraw systemu ocieplenia czy wymiany niszczejącego z czasem izolatora.

Współczynnik osiadania - czyli o ile więcej materiału trzeba zaaplikować?

Wełna celulozowa, jak każdy sypki materiał, podlega naturalnemu zjawisku osiadania. W przegrodach zamkniętych, profesjonalnie zaizolowanych metodą wdmuchiwania, zjawisko to nie występuje, ponieważ materiał aplikowany jest w gęstości gwarantującej stabilność izolatora.

W technologii nadmuchu otwartego, najczęściej stosowanej przy termomodernizacji stropodachów budynków wielokondygnacyjnych, wartość ta jest bardzo istotna, ponieważ wpływa bezpośrednio na ilość materiału, jaką trzeba zaaplikować, by zniwelować naturalne zjawisko osiadania materiału.

Im niższa jest wartość współczynnika osiadania, tym mniej materiału trzeba będzie kupić i zainstalować, i tym mniejsze będzie obciążenie stropodachu. 

 Wartość osiadania wpływa na kalkulację wykonania roboty dla inwestora – zarówno pod kątem ilości potrzebnego materiału, jak i czasu potrzebnego na jego aplikację. Z wartością osiadania jest podobnie jak w przypadku współczynnika lambda – im ta wartość niższa, tym lepiej.

Klasa odporności na ogień

W zastosowaniach do stropodachów wentylowanych ogromnie ważna jest klasa reakcji na ogień. Tylko najlepsze celulozowe materiały izolacyjne (np. Ekovilla), posiadają klasę reakcji na ogień Bs2-d0 i zachowują tę klasę przy zastosowaniu w stropodachach. Uwaga zatem na zapisy w ocenach dotyczących klasy reakcji na ogień – czy ogniochronne właściwości materiału nie ulegną pogorszeniu w przegrodach ze szczeliną powietrzną.

Podsumowując:

Termomodernizacja bloków mieszkalnych materiałami proekologicznymi, pomaga zmniejszyć emisję smogu i ma pozytywny wpływ na środowisko. Jednorazowa inwestycja w ocieplenie osiedlowych dachów i stropodachów dobrą celulozą rozwiązuje problem komfortu cieplnego budynków, poprawia jakość życia mieszkańców, stan powietrza i środowiska.

Podejmując decyzję o termomodernizacji osiedla mieszkaniowego czy obiektu użyteczności publicznej, opłaca się wybrać najwyższą jakość produktu celulozowego.

W kalkulacjach opłacalności inwestycji warto wziąć pod uwagę: 

1. Kompletność dokumentacji technicznej, gwarantującej inwestorowi jakość prac i będącej podstawą do uzyskania gwarancji.
2. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda (im niższy, tym lepiej).
3. Trwałość użytkową izolatora celulozowego (im dłuższa, tym lepiej).
4. Wartość osiadania materiału (im niższa, tym ekonomiczniej).
5. Prośrodowiskowe aspekty materiału, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami.

 

 

1 Według badań „Bilans ekologiczny w sektorze budowlanym” (Oekobilanzdaten im Baubereich 2009/1:2016), przeprowadzonych przez 3 szwajcarskie organizacje KBOB, eco-bau i IBP, celuloza jest najbardziej przyjaznym środowisku materiałem termoizolacyjnym dla dachów, stropodachów i przestrzeni połaci dachowych. Celuloza jest najmniej szkodliwym materiałem pod względem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej w procesie produkcji, użytkowania i utylizacji oraz emisji gazów cieplarnianych towarzyszących tym procesom.

2 Docieplenie wełną celulozową stropodachu można wykonać również jako uzupełnienie istniejących, niszczejących lub nieefektywnych systemów termoizolacyjnych. Jest to zatem opcja dostępna również dla zarządów spółdzielni i wspólnot, które pragną większej szczelności budynku, niższych rachunków za ogrzewanie i bezpośredniego zaangażowania prośrodowiskowego, ograniczającego smog.

 

Zadzwoń i zamów: +48 42 636 12 54 lub +48 42 630 62 84