Ocieplenie dachu: D4 Dach wentylowany Pokrycie strzechą Krokwie o przekroju prostokątnym

D4

Dach wentylowany
Pokrycie strzechą
Krokwie o przekroju prostokątnym

Ocieplenie dachu: D4 Dach wentylowany Pokrycie strzechą Krokwie o przekroju prostokątnym

1. Strzecha
2. Kontrłaty / szczelina wentylacyjna
3. Paroprzepuszczalna membrana dachowa (np. SIGA Majcoat lub SIGA Majvest)
4. Krokiew
5. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
6. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
7. Deskowanie lub stelaż z listew
8. Tynk wewnętrzny na siatce Stauss NG

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m2·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
17
22
25
29
44

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.