Ocieplenie ścian: S9 Wewnętrzna ściana szkieletowa, konstrukcja drewniana lub stalowa Pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym

S9

Wewnętrzna ściana szkieletowa, konstrukcja drewniana lub stalowa
Pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym

obliczenia i przekroje budowlane sciany wewnetrzna sciana szkieletowa konstrukcja drewniana lub stalowa pomiedzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym s9 derowerk

1. Płyta G-K (od strony pomieszczenia nieogrzewanego)
2. Konstrukcyjne profile drewniane/ stalowe
3. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
4. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
5. Panele ścienne MDF (od strony pomieszczenia ogrzewanego)

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,35
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
9
10
13
14
16
22

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.