ST5 Ocieplenie stropu i podłogi – termoizolacja

ST5

Strop pod poddaszem nieogrzewanym
Podłoga na belkach drewnianych
Warstwa izolacji wdmuchnięta między belki drewniane

Ocieplenia poddaszy - Strop ST5 - pod poddaszem nieogrzewanym - podloga na belkach drewnianych - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy belki drewniane - derowerk

1. Deskowanie
2. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
3. Legary drewniane
4. Płyta OSB
5. Tynk cementowo-wapienny

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
17
22
24
30
46
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.