Zapraszamy do kontaktu: 603 910 589derowerk@derowerk.pl lub formularz kontaktowy

Ochrona przeciwpożarowa Ekovilla

Ocieplanie Budynków wełną celulozową Isocell For You

Palność elementów konstrukcji ma zasadnicze znaczenie dla powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i w efekcie bezpieczeństwa ludzi. Dlatego też ściany najczęściej pokrywa się niepalnymi materiałami, np.: płytami z karton-gipsu. Istotne są też inne czynniki: powstrzymywanie przedostawania się dymu na zewnątrz pomieszczenia czy zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości elementów nośnych. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego oporu cieplnego, który powinien być możliwie wysoki. Warto się przyjrzeć, jak Ekovilla pomaga chronić budowle.

Celulozowy materiał termoizolacyjny, nasączony odczynnikami podnoszącymi odporność ogniową, wystawiony na działanie ognia zachowuje się podobnie do drewna. Kiedy powierzchnia materiału dociepleniowego z celulozy jest opalana płomieniami, następuje jej zwęglenie. Gruba, zwęglona warstwa wierzchnia, dzięki swojej niskiej przewodności cieplnej i temperaturze topnienia przekraczającej 1200°C, chroni dalsze włókna celulozy. 

Niska przewodność cieplna samej celulozy zapobiega zbyt szybkiemu przedostawaniu się gorąca na zewnątrz przegrody. Wysokie (w porównaniu do włókien mineralnych) ciepło właściwe (2,1kJ/kg*K) i relatywnie niska przepuszczalność powietrza dodatkowo wzmacniają efekt ochronny konstrukcji.

Naturalny materiał izolacyjny może gromadzić wilgoć. Zgromadzona woda wyparowuje w czasie pożaru i przyczynia się do ochrony pożarowej przegrody. Podobne znaczenie ma woda zgromadzona w płytach kartonowo-gipsowych.

Co ważne dla zdrowia i życia ludzi, Ekovilla nie topi się i wydziela jedynie znikome ilości oparów i dymu.

Wszystkie wymienione czynniki ogniochronne mają zasadnicze znaczenie dla życia i zdrowia mieszkańców

Niejednokrotnie uzyskiwano specjalne pozwolenia na użycie izolacji z celulozy Ekovilla w budynkach, gdzie przepisy budowlane wymagały użycia niepalnych materiałów izolacyjnych (klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0). Wystarczył praktyczny pokaz zachowania się celulozy pod wpływem ognia, przeprowadzony przed komisją przedstawicieli nadzoru budowlanego, straży pożarnej i inwestorów.

Przykładem takiej inwestycji jest Hotel Spa Bad Elster w Niemczech czy docieplanie 15 komunalnych domów wielorodzinnych w Rüsselsheim, w Niemczech.

Kliknij tutaj, żeby przeczytać artykuł prasowy z fachowego pisma niemieckiego, analizujący „Naturalne materiały izolacyjne a ochronę przeciwpożarową”.

Zadzwoń i zamów: +48 42 636 12 54 lub +48 42 630 62 84