Ocieplenie ścian: S6 Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z bloczków silikatowych Warstwa izolacji na zewnątrz Elewacja wentylowana na łatach drewnianych

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z bloczków silikatowych
Warstwa izolacji Isocell For You na zewnątrz
Elewacja wentylowana na łatach drewnianych

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana warstwowa - warstwa konstrukcyjna z bloczkow silikatowych - warstwa izolacji isofloc f na zewnatrz - elewacja wentylowana na latach drewnianych - S6 - derowerk

1. Oblicówka drewniana
2. Szczelina wentylacyjna
3. Drewniany stelaż
4. Paroprzepuszczalna membrana ścienna (np. SIGA Majvest)
5. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana lub natryskiwana)
6. Mur z bloczków silikatowych
7. Tynk wewnętrzny

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
12
15
17
20
27
42
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.