Ocieplenie ścian: S6 Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z bloczków silikatowych Warstwa izolacji na zewnątrz Elewacja wentylowana na łatach drewnianych

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z bloczków silikatowych
Warstwa izolacji Isocell For You na zewnątrz
Elewacja wentylowana na łatach drewnianych

obliczenia i przekroje budowlane sciany sciana warstwowa warstw konstrukcyjna z bloczkow silikatowych warstwa izolacji na zewnatrz elewacja wentylowana s6 derowerk

1. Oblicówka drewniana
2. Szczelina wentylacyjna
3. Drewniany stelaż
4. Paroprzepuszczalna membrana ścienna (np. SIGA Majvest)
5. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana lub natryskiwana)
6. Mur z bloczków silikatowych
7. Tynk wewnętrzny

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
12
15
17
20
27
42
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.