Docieplenie stropodachu wentylowanego

Dla budynków, w których stropodach wentylowany ocieplono materiałem celulozowym Ekovilla, pieniądze wpłacone na ocieplenie wracają do inwestora już w ciągu pierwszego sezonu grzewczego. Można powiedzieć: ciepło jak w banku. Z drugiej strony, niewłaściwe ocieplenie stropodachu to większe koszty i ryzyko powstania szkód budowlanych. Dlatego chcielibyśmy Wam pokazać, jak prawidłowo ocieplić stropodach i co zrobić, żeby móc osiągnąć maksimum korzyści z jego docieplenia.

Ile kosztuje źle ocieplony stropodach wentylowany?

Nieocieplony lub niewłaściwie ocieplony stropodach wentylowany może generować od 20% do 40% strat ciepła w budynku. Nadmierne straty ciepła to niejedyne problemy, jakie powoduje złe ocieplenie:

 • w sezonie zimowym mieszkańcy zużywają niepotrzebnie energię na ogrzewanie pomieszczeń i mimo to często borykają się z problemem niedogrzanych i zimnych mieszkań;
 • nadmierne zużycie energii grzewczej z powodu nieocieplonego stropodachu przyczynia się do większego zanieczyszczania powietrza pyłem i smogiem;
 • większe są koszty remontów, ponieważ konstrukcja nieocieplonego stropu narażona na duże różnice temperatur jest bardziej podatna na spękania;
 • w skrajnych przypadkach, na stropie mogą pojawiać się nieestetyczne plamy wilgoci lub nawet wykwity pleśni;
 • lokatorzy nie mają warunków do pracy i wypoczynku, jeżeli w sezonie letnim w lokalach na najwyższym piętrze panują wysokie temperatury;
 • ponadto źle zaizolowany stropodach to często niewystarczająca ochrona przed hałasem zewnętrznym.

Parametry cieplne stropodachów budynków mieszkalnych (i tych spółdzielczych i domów jednorodzinnych) w dużej mierze nie spełniają obowiązujących przepisów prawa w zakresie izolacyjności cieplnej. Co więcej, problem ten może dotyczyć też budynków nowych lub niedawno oddanych do użytkowania.

Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że stropodach odpowiada nawet za 40% strat ciepła, należy docieplić go w pierwszej kolejności. Poprzez docieplenie stropodachu, zmniejszamy pięciokrotnie wartość przenikania ciepła przegrody, uzyskując wymierne oszczędności przy najkrótszym okresie zwrotu. Właściwe ocieplenie pomoże też poprawić komfort użytkowania pomieszczeń na poddaszu.

 

Pytaniem jest więc nie to, czy warto, ale to - czym ocieplić, w jaki sposób i kiedy to zrobić?

DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO

Wdmuchiwanie izolacji metodą na docieplanie stropodachów

Docieplenie stropodachu wentylowanego może stanowić nie lada wyzwanie. Utrudniony dostęp do wnętrza przegrody i mała wysokość wewnątrz stropodachu sprawiają, że ocieplanie tradycyjnymi metodami układania płyt jest nieekonomiczne lub wprost niemożliwe. Dlatego do ociepleń stropodachów wentylowanych znakomitym rozwiązaniem jest materiał izolacyjny instalowany metodą wdmuchiwania.

Najważniejsze korzyści płynące z wykorzystania metody wdmuchiwania to: 

 • krótki czas wykonania robót dociepleniowych, 
 • niski nakład pracy 
 • oraz skuteczna, ciągła warstwa jednorodnej izolacji termicznej

Przeciętnej wielkości blok mieszkalny ociepla się w ciągu jednego dnia, a już w trakcie realizacji docieplenia zauważalna jest poprawa komfortu cieplnego mieszkania.

Docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania jest również pracą nieuciążliwą dla mieszkańców. Wykonawca poprzez otwory wycinane w połaci dachu uzyskuje dostęp do przestrzeni stropu.

Materiał rozdrabniany jest w maszynie do wdmuchiwania i wężami przesyłowymi doprowadzany bezpośrednio do miejsca zasypu. Rozdrobniony i napowietrzony materiał pokrywa jednolitą warstwą docieplaną powierzchnię stropodachu. Operator steruje końcówką węża, aby uzyskać odpowiedniej grubości warstwę izolacyjną.

Należy pamiętać, że materiały izolacyjne wdmuchiwane na ocieplenie stropodachu podlegają procesowi osiadania. To znaczy, że ułożona warstwa izolacyjna z biegiem lat zmniejszy swoją grubość o określoną wartość (wyrażoną w procentach). Wykonawca robót ociepleniowych powinien uwzględnić to zjawisko i skorygować je poprzez wdmuchnięcie odpowiednio grubszej warstwy. Dla przykładu, jeśli planujemy warstwę grubości 20 cm, a z Europejskiej Oceny Technicznej wiemy, że materiał osiada o 10% swojej grubości, to z czasem, w wyniku osiadania na stropie pozostanie warstwa grubości 18 cm. Trzeba to wziąć pod uwagę i podczas robót zwiększyć odpowiednio grubości izolacji do około 22 cm.

DOCIEPLENIE STROPODACHU CELULOZA Z DODATKIEM WODY
Docieplenie stropodachu celulozą z dodatkiem wody - stabilizacja warstwy materiału.​

Z dostępnych materiałów izolacyjnych, to materiały celulozowe (na przykład Ekovilla) mają 50 lat trwałości i najbardziej wymagające testy osiadania produktu.

Daje to gwarancję jakości ocieplenia i pewność, że warstwa izolacji w stropodachu osiądzie wyłącznie o deklarowaną wartość, zachowując swoje parametry.

 

Co więcej, tylko materiały celulozowe jak Ekovilla można ułożyć na stropodachu metodą spray-on, kiedy z użyciem specjalnej końcówki zraszającej materiał układany jest z dodatkiem wody. Jest to metoda stabilizacji warstwy materiału, a tak ułożony produkt nie będzie osiadał.

Jaki materiał izolacyjny wybrać na docieplenie stropodachu?

Decydującym czynnikiem przy wyborze materiału izolacyjnego jest jego jakość oraz dokumenty (Deklaracja Właściwości Użytkowych i certyfikat CE), które:

1. potwierdzają, że produkt został legalnie wprowadzony do obrotu

2. przewidują jego zastosowanie w przestrzeni stropodachu wentylowanego.

Cechy użytkowe materiału dociepleniowego, które należy wziąć pod uwagę to:

 • niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda;
 • wysokie ciepło właściwe,
 • niewielka gęstość objętościowa,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • odporność na rozwój pleśni i grzybów,
 • higroskopijność materiału (bardzo pożądana cecha, pozwala na zaoszczędzenie nawet 10% energii grzewczej w stosunku do materiałów hydrofobowych);
 • oraz ekologiczność surowca i procesu produkcji. Odpowiedni materiał izolacyjny to również zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Materiał izolacyjny stosowany na docieplanie stropodachów wentylowanych powinien posiadać Europejską Ocenę Techniczną. Na jej podstawie niezależna Jednostka Oceny Technicznej wydaje certyfikat CE. Oznaczenie produktu znakiem CE jest – zgodnie z prawem – jedyną wiarygodną gwarancją, że produkt izolacyjny posiada deklarowane parametry. Innymi słowy – stropodach poprawnie docieplony takim materiałem będzie spełniał projektowane parametry izolacyjności. Jednocześnie mamy pewność, że przestrzegamy prawa i nie narażamy się na poważne koszty i konsekwencje zastosowania materiałów budowlanych wprowadzonych do obrotu nielegalnie.

Ekovilla - naturalne ocieplenie stropodachu

Ekovilla to celulozowy materiał izolacyjny, którego surowcem bazowym jest papier makulaturowy pochodzący z recyklingu.

Materiał posiada Europejską Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, certyfikat CE i certyfikat M1. Ekovilla jest stosowana w całej Europie od prawie 40 lat.

Niski współczynnik przewodzenia ciepła λd=0,038 W/m*K oznacza, że materiał skutecznie ogranicza straty ciepła w mieszkaniach, już przy zastosowaniu minimalnych grubości warstwy. Wysokie ciepło właściwe sprawia, że Ekovilla zapobiega przegrzewaniu się pomieszczeń i tworzy przyjazny mikroklimat wnętrz w miesiącach letnich.

Ekovilla jest doskonałym izolatorem akustycznym, dzięki wysokiej oporności na przepływ powietrza. Dodatkowo powoduje, że budynek jest szczelny na przenikanie powietrza, zapobiegając niepożądanym przewiewom i przedmuchom.

Materiał, ze swoją klasą reakcji na ogień B-s2,d0, nie rozprzestrzenia ognia, a w razie pożaru ulega zwęgleniu, chroniąc konstrukcję.

Materiał izolacyjny Ekovilla na budowę przyjeżdża skompresowany w workach o wadze 14 kg. Każdy worek posiada oznaczenia: numer Europejskiej Oceny Technicznej, certyfikatu CE, dane kontaktowe producenta i upoważnionego przedstawiciela na Polskę. Posiada też unikalny numer serii, który umożliwia kontrolę jakości materiału i realizację gwarancji 50-letniej trwałości użytkowej produktu.

Materiał Ekovilla wbudowany jako ocieplenie stropodachu wentylowanego ma gęstość zasypową od 26 kg/m3, zachowując wszystkie swoje wyjątkowe parametry.

Czego spodziewać się po ociepleniu stropodachu celulozą Ekovilla?

Ekovilla jako ocieplenie stropodachu układany jest w jednolitą, bezspoinową warstwę, która może mieć dowolną grubość: zgodnie z wymaganiami prawa jak i życzeniem Inwestora.

docieplenie stropodachu wentylowanego widok realizacji
docieplenie stropodachu wentylowanego widok realizacji

Ocieplenie stropodachu wentylowanego celulozą Ekovilla jest kluczem do uzyskania maksymalnych oszczędności w wydatkach na ogrzewanie budynków, poprawy komfortu cieplnego pomieszczeń również latem i zwiększenia wartości i użyteczności pomieszczeń ostatniej kondygnacji. Zmniejszamy również ryzyko pojawienia się pleśni i degradacji stropu.

Dzięki odpowiedniej warstwie izolacji Ekovilla chronimy środowisko naturalne i oszczędzamy nasze pieniądze. Mamy pewność, że budynek spełnia wymogi prawa.

Wybór Ekovilla na ocieplenie to jak wybór lokaty bankowej o najbardziej korzystnym oprocentowaniu. Inwestycja, która rok w rok przynosi oszczędności.

Jak dobrać odpowiednią grubość izolacji?

Projektując docieplenie stropodachu wentylowanego, należy wziąć pod uwagę Rozporządzenie o warunkach technicznych.

Do 31.12.2016 r. maksymalną wartością współczynnika przenikania ciepła było U=0,20 W/m2*K. Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. nowe warunki zaostrzają normy izolacyjności cieplnej stropodachów. Co ważne, wymagania te w kolejnych latach będą zmieniane zgodnie z poniższymi datami:

 • od 1. stycznia 2017 r. współczynnik przenikania ciepła zmniejszony jest do U=0,18 W/m2*K
 • od 1. stycznia 2019 r. dla budynków publicznych, a od 1. stycznia 2021 r. dla wszystkich budynków współczynnik przenikania ciepła stropodachów będzie wynosił U=0,15 W/m2*K

Żeby ułatwić inwestorom planowanie docieplenia stropodachów wentylowanych przygotowaliśmy krótki raport podsumowujący przytoczone zmiany w prawie. Pokazujemy też, jaka grubość warstwy izolacji termicznej Ekovilla będzie spełniać wymogi prawa. Jeśli konstrukcja Twojego stropodachu różni się od prezentowanych, napisz do Derowerk – pomożemy dobrać właściwą warstwę ocieplenia

Szukasz rzetelnej firmy wykonującej docieplenia stropodachów?

Firma Derowerk przyjmuje zlecenia na docieplanie stropodachów metodą wdmuchiwania materiału celulozowego Ekovilla.

 Zlecenia realizowane są w oparciu o ogólnopolską sieć autoryzowanych firm usługowych. Przeszkolone przez nas firmy ociepleniowe posiadają certyfikat autoryzowanego wykonawcy, dzięki czemu możemy zagwarantować szybkość i solidność wykonywanych prac. Sprawdź, kontaktując się z Derowerk, czy firma instalacyjna znajduje się na liście licencjonowanych wykonawców.