Ocieplenie ścian: S1 Ściana szkieletowa Konstrukcja drewniana (przekrój prostokątny) Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane i stelaż do płyt g-k Elewacja wentylowana

S1

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój prostokątny)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane i stelaż do płyt g-k
Elewacja wentylowana

obliczenia i przekroje budowlane sciany sciana szkieletowa konstrukcja drewniana przekroj prostokatny s1 derowerk

1. Elewacja zewnętrzna, np. siding lub deski
2. Łaty (szczelina wentylacyjna)
3. Konstrukcyjne profile drewniane
4. Płyta drzewna otwarta dyfuzyjnie
5. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
6. Izolacja Isocell For You między stelażem na płytę g-k (wdmuchiwana)
7. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
8. Płyta g-k

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Łączna grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
Grubość izolacji
między profilami
konstrukcyjnymi
[poz.5]
Grubość izolacji
między stelażem
na płytę g-k
[poz.6]
[W/m2·K] [cm][cm][cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
10
13
14
16
22
34
7
7
7
7
7
19
3
6
7
9
15
15

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.