Ocieplenie dachu: D5 Dach wentylowany Pokrycie ceramiczne Krokwie o przekroju prostokątnym Warstwa izolacji wdmuchnięta między krokwie i stelaż do płyt g-k

D5

Dach wentylowany
Pokrycie ceramiczne
Krokwie o przekroju prostokątnym
Warstwa izolacji wdmuchnięta między krokwie i stelaż do płyt g-k

obliczenia i przekroje budowlane dachy dach wentylowany pokrycie ceramiczne krokwie o przekroju prostokatnym warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy krokwie i stelaz do plyt g k d5 derowerk

1. Pokrycie dachowe (np. dachówka ceramiczna)
2. Łaty
3. Kontrłaty / szczelina wentylacyjna
4. Bitumowana płyta pilśniowa, otwarta dyfuzyjnie
5. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
6. Krokiew
7. Warstwa izolacji Isocell For You między stelażem na płyty g-k
8. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
9. Płyta g-k

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Łączna grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
Grubość izolacji
między profilami
konstrukcyjnymi
[poz.5]
Grubość izolacji
między stelażem
na płytę g-k
[poz.7]
[W/m2·K] [cm][cm][cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
15
18
21
25
37
12
15
16
16
22
3
3
5
9
15

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.