Zapraszamy do kontaktu: 603 910 589derowerk@derowerk.pl lub formularz kontaktowy

Specyfikacja i dokumentacja techniczna celulozy Ekovilla

Gwarancja jakości. Przyjazny środowisku.

Celuloza Ekovilla jest atestowanym materiałem dociepleniowym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA-09/0081. Potwierdzeniem jakości materiału i zgodności z Europejską Oceną Techniczną jest certyfikat CE nr 0809 – CPR – 22002069. Bezpieczeństwo wełny celulozowej Ekovilla dla ludzi i środowiska potwierdza Certyfikat M1, natomiast wysoka klasa reakcji na ogień B-s2, d0 jest udokumentowana przez Raport Instytutu Techniki Budowlanej.

Specyfikacja techniczna celulozy Ekovilla

Parametry Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,038 W/(m·K)
Klasa reakcji na ogień B-s2, d0 (dla grubości >10cm)
Odporność biologiczna Klasa 0 – brak rozwoju grzybów
Odporność na korozję metali Klasa CR – brak oznak korozji
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 1,2
Opór przepływu powietrza r AFr 8 kPa s/m² (29 kg/m³)
AFr 44 kPa s/m² (55 kg/m³)
AFr 10 kPa s/m² (43 kg/m³) (2)
Współczynnik pochłaniania dźwięku αw 1,00 (≥ 100 mm) (≥ 28 kg/m3)
Gęstość objętościowa* 26 - 65 kg/m³ (1)
33 - 55 kg/m³ (2)
Osiadanie przez spowodowanie uderzenia ≤ 9,8% (≥ 27,5 kg/m³)
Osiadanie w zamkniętych przegrodach ściennych na skutek wibracji SC 0 (≥ 37,8 kg/m³)
Surowiec Papier gazetowy plus uniepalniacze
Pakowanie Worki z PE; waga 14 kg

(1) Aplikacja na sucho (2) Aplikacja na mokro

*Gęstość objętościowa – gęstość instalowania izolacji zależy od warunków budowlanych. Producent zaleci odpowiednią gęstość uniemożliwiającą osiadanie izolacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna Ekovilla – materiału dociepleniowego z celulozy – jest zgodna z danymi zawartymi w Europejskiej Ocenie Technicznej nr ETA-09/0081.

Atesty, aprobaty oraz certyfikaty:

Zapraszamy do kontaktu: +48 42 636 12 54 lub derowerk@derowerk.pl