ST3 Ocieplenie stropu i podłogi – termoizolacja

ST3

Strop pod poddaszem nieogrzewanym
Warstwa izolacji Isocell For You układana swobodnie na stropie
Strop gęstożebrowy

ST3 Ocieplenie stropu i podłogi – termoizolacja

1. Izolacja Isocell For You (nadmuchiwana)
2. Strop gęstożebrowy
3. Tynk cementowo-wapienny

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
13
17
19
23
34

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.