ST1 Ocieplenie stropu i podłogi – termoizolacja

ST1

Strop pod poddaszem nieogrzewanym
Podłoga na belkach drewnianych o przekroju prostokątnym
Warstwa izolacji wdmuchnięta między belki
Warstwa izolacji Isocell For You natryśnięta na płytę OSB

Ocieplenia poddaszy - Strop ST1 - Pod poddaszem nieogrzewanym - podloga na belkach drewnianych prostokatny - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy belki - derowerk

1. Deskowanie
2. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
3. Legary drewniane
4. Płyta OSB
5. Natryskiwana warstwa izolacji Isocell For You
6. Płyta g-k

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Łączna grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
Grubość izolacji
między profilami
konstrukcyjnymi
[poz.3]
Grubość izolacji
między stelażem
na płytę g-k
[poz.5]
[W/m²·K] [cm][cm][cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
15
20
23
26
40
12
17
20
20
25
3
3
3
6
15

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.