Ocieplenie dachu: D3 Dach wentylowany Pokrycie bitumiczne Krokwie dwuteowe

D3

Dach wentylowany
Pokrycie bitumiczne
Krokwie dwuteowe

Ocieplenie dachu: D3 Dach wentylowany Pokrycie bitumiczne Krokwie dwuteowe

1. Pokrycie dachowe (papa)
2. Deskowanie
3. Kontrłaty / szczelina wentylacyjna
4. Paroprzepuszczalna membrana dachowa (np. SIGA Majcoat lub SIGA Majvest)
5. Izoalcja Isocell For You (wdmuchiwana)
6. Belka dwuteowa (np. STEICOjoist lub Kronopol I-BEAM)
7. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
8. Stelaż z łat lub listew (szczelina powietrzna, ciąg instalacyjny)
9. Tynk na siatce Stauss NG

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
15
18
20
24
35

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.