Ocieplenie ścian: S7 Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z bloczków YTONG Warstwa izolacji od wewnątrz Elewacja niewentylowana

S7

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z bloczków YTONG
Warstwa izolacji Isocell For You od wewnątrz
Elewacja niewentylowana

obliczenia i przekroje budowlane sciany sciana warstwowa warstwa konstrukcyjna z bloczkow YTONG warstwa izolacji od wewnatrz elewacja niewentylowana s7 derowerk

1. Tynk zewnętrzny
2. Mur z bloczków YTONG
3. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana lub natryskiwana)
4. Profile stalowe
5. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
6. Stelaż do mocowania płyt g-k, ciąg instalacyjny
7. Płyta g-k pokryta gładzią gipsową

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
3
6
7
9
15
26

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.