P5 Ocieplenie stropu i podłogi – termoizolacja

P5

Podłoga nad przestrzenią nieogrzewaną
Legary drewniane o przekroju prostokątnym
Strop żelbetowy
Warstwa izolacji wdmuchnięta miedzy legary
Warstwa izolacji natryśnięta na strop

Docieplenie budynku - Podłoga P5 - podloga nad przestrzenia nieogrzewana - legary drewniane o przekroju prostokatnym - strop zelbetowy - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy legary - warstwa izolacji natrysnieta na strop - derowerk

1. Deskowanie
2. Legary drewniane o przekroju prostokątnym
3. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
4. Strop żelbetowy
5. Izolacja Isocell For You (natryskiwana)

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Łączna grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
Grubość izolacji
między profilami
konstrukcyjnymi
[poz.3]
Grubość izolacji
natryśniętej
na strop
[poz.5]
[W/m2·K] [cm][cm][cm]
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,15
7
8
9
10
13
24
7
8
8
8
8
16
0
0
1
2
5
8
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.