Ochrona konstrukcji drewnianych Ekovilla

Odpowiednio szczelna, wysoce paroprzepuszczalna konstrukcja ma istotną zaletę z ekologicznego punktu widzenia: pozwala na całkowitą rezygnację ze stosowania chemicznych prezerwatów drewna.

Zezwala na to norma DIN 68800-2 i – zgodnie z nią – prezerwaty drewna są zbędne nawet w stosunku do nośnych elementów konstrukcyjnych, pod warunkiem przestrzegania zasad uniemożliwiających ataki owadów:
  • Drewniany element jest zamknięty ze wszystkich stron, tak że insekty nie dostaną się do niego, lub:
  • Elementy konstrukcyjne z drewna umożliwiają częste oględziny, by można było w porę dostrzec zagrożenie insektami i podjąć odpowiednie kroki zaradcze.

Jeśli relatywnie łatwo jest ustrzec się owadów, to pozbycie się wilgoci, która może trwale uszkodzić drewno, wymaga dodatkowych zabiegów podczas stawiania domu:

  • Używać należy jedynie suchego drewna.
  • Przegrody należy szczelnie zamknąć od strony pokoju, żeby wilgotne powietrze nie dostawało się do jej wnętrza, co może spowodować skraplanie się wody.
  • Strona zewnętrzna elementów konstrukcyjnych musi być maksymalnie paroprzepuszczalna, by ewentualna wilgoć odparowała na zewnątrz.
Wpływ na wysychanie elementów konstrukcyjnych ma nie tylko zewnętrzne pokrycie, ale też rodzaj stosowanej izolacji termicznej. Należy stosować jedynie te materiały, które przeszły specjalne badania i są atestowane do tych konkretnych zastosowań.

Celuloza izolacyjna Ekovilla jest atestowana zgodnie z wymogami normy DIN 68 800-2 i jest dopuszczona do użytku w budownictwie drewnianym bez chemicznych prezerwatów drewna.

Celuloza izolacyjna Ekovilla spełnia poniższe wymogi:

  • Celuloza izolacyjna Ekovilla zapewnia szybkie odprowadzenie nadmiaru wilgoci z drewna, gdyby zastosowane drewno budowlane było nie wystarczająco suche, pod warunkiem stosowania się do zasad sztuki budowlanej.
  • Celuloza izolacyjna Ekovilla jest dostatecznie elastyczna i stabilna, nie tworzy więc pustek, w których mogłaby się osadzać skondensowana para wodna.

Zalecenia konstrukcyjne dla drewnianej ściany zewnętrznej nie impregnowanej chemicznie

Zalecenia konstrukcyjne dla drewnianej ściany zewnętrznej nie impregnowanej chemicznie
  1. Poszycie: owadoodporne, paroprzepuszczalne
  2. Niedylatowana szczelina lub przedział w całości wypełniony termoizolacją
  3. Szczelne poszycie wewnętrzne

Zalecenia konstrukcyjne dla dachu skośnego z izolacją mocowaną nad krokwiami

Zalecenia konstrukcyjne dla dachu skośnego z izolacją mocowaną nad krokwiami
Widoczna krokiew umożliwia inspekcję stanu drewna.