Ocieplenie ścian: S8 Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z cegły pełnej Warstwa izolacji na zewnątrz Elewacja niewentylowana mocowana na kotwy

S8

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z cegły pełnej
Warstwa izolacji Isocell For You na zewnątrz
Elewacja niewentylowana mocowana na kotwy

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana warstwowa - warstwa konstrukcyjna z ceglu pelnej - warstwa izolacji isofloc f na zewnatrz - elewacja niewentylowana mocowana na kotwy - S8 - derowerk

1. Tynk zewnętrzny
2. Bitumowana płyta pilśniowa
3. Regulowane kotwy
4. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
5. Mur z cegły ceramicznej pełnej
6. Tynk wewnętrzny

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania ciepła U
Grubość warstwy
izolacji Isocell For You
ΔUf – poprawka
na łączniki*
[W/m²·K] [cm] [W/m²·K]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
7
10
12
14
22
36
0,033
0,032
0,031
0,030
0,025
0,018
* w wartości współczynnika przenikania ciepła U uwzględniono poprawkę ΔUf
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.