Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Polityka prywatności Derowerk Piotr Białas

Administratorem Państwa danych jest:

Piotr Białas, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Derowerk Piotr Białas, ul. Wileńska 10, 94-029 Łódź, NIP: 678-307-99-88.

Dane osobowe przetwarzane są przez Derowerk na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) Rozporządzenia UE w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Derowerk Piotr Białas [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE] w celu:

a) marketingu produktów lub usług, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta, również za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

b) informowania o organizowanych przez nas wydarzeniach (m.in. spotkaniach, szkoleniach)

c) organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy, że otrzymamy od Państwa wiadomość email na adres derowerk@derowerk.pl informującą nas o wycofaniu zgody.

Informujemy również, że mają Państwo prawo do dostępu, poprawienia oraz usunięcia danych osobowych, jak również do ograniczenia ich przetwarzania.

Dane osobowe przechowujemy również po zakończeniu umowy, w szczególności:

 • gdy chcą Państwo otrzymywać nasze newslettery i wyrazili Państwo na to zgodę
 • dla celów ewentualnych rozliczeń
 • w celu wykonania nałożonych na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • dla celów archiwalnych i statystycznych.

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

W zbiorze naszych danych mogą się znajdować Państwa: imię, nazwisko, adres zamieszkania / prowadzenia działalności gospodarczej, nr PESEL lub NIP, adres email i powiązany z Państwem numer telefonu. Narzędzia analityki internetowej, które wykorzystujemy, mogą zbierać również Państwa numer IP, nie jest on jednak wiązany z innymi danymi osobowymi.

Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez Derowerk Piotr Białas.

Przez jaki okres Państwa dane mogą być przetrzymywane?

Przez okres nie mniej niż 5 lat w przypadku realizacji umowy.

Czy przekazujemy Państwa dane?

Tak, jeżeli wynika to z potrzeby realizacji umowy, Państwa dane kontaktowe mogą być przekazane firmom:

 • Dämmstatt GmbH;
 • ISOCELL GmbH & Co KG
 • X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH;
 • SIGA Cover AG;
 • Ekovilla Oy;
 • oraz firmom spedycyjnym / przewoźnikom realizującym dostawę.

Jeżeli Państwa zapytanie wiąże się z wykonaniem usługi, np.: docieplenia, przedłożone przez Państwa dane kontaktowe, mogą być przekazane bezpośrednio firmie wykonawczej realizującej takie usługi. W każdej chwili mogą Państwo zastrzec, że nie wyrażają na to zgody.

Państwa dane są bezpiecznie przechowywane w zbiorach Derowerk, np.: w rejestrze księgowym.

Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się na zasobach i w zgodzie z polityką prywatności firm:

 • The Rocket Science Group LLC
 • JC Host Marcin Ćwiertnia
 • Google Inc.
 • Facebook Ireland Ltd. i Facebook Inc.

Firmy te spełniają najwyższej klasy zabezpieczenia związane z przechowywaniem danych osobowych w formie elektronicznej, w tym m. in. Porozumienie w sprawie Tarczy Prywatności. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych ww. firm.

W każdej sytuacji mogą Państwo, poprzez komunikację email na adres derowerk@derowerk.pl:

 • cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych,
 • uzyskać do nich dostęp co do zakresu i kompletności oraz oczekiwać ich usunięcia lub zmiany.

W przypadku zlecenia przekazania Danych innemu Administratorowi danych, zgodnie z Rozporządzeniem UE, realizacja tego wniosku może, choć nie musi, wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty. Realizacja Państwa „prawa do bycia zapomnianym” będzie każdorazowo podlegała ocenie prawnej w związku z realizacją szczególnych interesów firmy.

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Serwis www.derowerk.pl używa plików cookies i podobnych technologii, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z serwisu , oraz w celach statystycznych. Cookies używamy przy formularzach np. składania życzeń.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Cookies, tzw. „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika.
Serwis www.derowerk.pl stosuje cookies wydajnościowe – pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu. Cookies funkcjonalne pozwalają „pamiętać” o ustawieniach użytkownika m.in podczas wypełniania formularzy na stronie (zgłoszenie udziału w szkoleniu czy przesłanie życzeń). Są to m.in:
– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.derowerk.pl
– Facebook Pixel – statystyki dla analityki mediów społecznościowych
– cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

W każdej przeglądarce internetowej możliwa jest zmiana ustawień cookies. Poziom ochrony przed cookies można ustawić aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zmian w najbardziej popularnych przeglądarkach można dokonać w następujący sposób:

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie – bądź nie – w pozycję „Akceptuj ciasteczka”.

Internet Explorer 6.0 i 7.0
W menu przeglądarki (prawy górny róg) wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Ustawienia poziomu dokonujemy za pomocą suwaka. Zmianę można zatwierdzić przyciskiem OK.

Google Chrome
1. Klikamy na menu (w prawym górnym rogu) w zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane
2. W sekcji „Prywatność” klikamy przycisk Ustawienia treści.
3. W sekcji „Pliki cookie” zmieniamy następujące ustawienia plików cookie:
– Usuwanie plików cookie
– Domyślne blokowanie plików cookie
– Domyślne zezwalanie na pliki cookie
– Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
– Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Opera
Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.