P2 Ocieplenie stropu i podłogi – termoizolacja

P2

Podłoga na gruncie
Legary drewniane dwuteowe
Warstwa izolacji wdmuchnięta między legary

Docieplenie budynku - Podłoga P2 - podloga na gruncie - legary drewniane dwuteowe - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy legary - derowerk

1. Parkiet lub panele
2. Płyta OSB
2. Legary drewniane dwuteowe
3. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
4. Hydroizolacja
5. Podkład betonowy
6. Zagęszczony piasek i grunt rodzimy

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m2·K] [cm]
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,15
6
7
9
11
13
22
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.