P4 Ocieplenie stropu i podłogi – termoizolacja

P4

Podłoga nad przestrzenią nieogrzewaną
Legary drewniane dwuteowe
Strop gęstożebrowy
Warstwa izolacji wdmuchnięta miedzy legary
Warstwa izolacji natryśnięta na strop

Docieplenie budynku - Podłoga P4 - podloga nad przestrzenia nieogrzewana - legary drewniane dwuteowe - strop gestozebrowy - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy legary - warstwa izolacji natrysnieta na strop - derowerk

1. Parkiet lub panele
2. Płyta OSB
3. Legary drewniane dwuteowe
4. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
5. Strop gęstożebrowy
6. Izolacja Isocell For You (natryskiwana)
7. Płyta g-k na stelażu

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Łączna grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
Grubość izolacji
między profilami
konstrukcyjnymi
[poz.3]
Grubość izolacji
między stelażem
na płytę g-k
[poz.5]
[W/m2·K] [cm][cm][cm]
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,15
6
7
8
9
12
22
6
7
8
9
12
12
0
0
0
0
0
10
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.