Jak dobrze wybrać celulozę do ocieplania dachów, poddasza czy stropodachów?

Celuloza ze względu na właściwości ocieplające i ekologiczny charakter, staje się coraz bardziej modnym materiałem izolacyjnym. Jednak celuloza celulozie nierówna. Jak zatem dobrze wybrać materiał celulozowy? Na jakie parametry zwrócić uwagę, by uzyskać pożądany efekt i wieloletnią satysfakcję inwestora?

 

Trwałość użytkowaczyli ile lat spokoju będę mieć?…

Inwestycja w ocieplanie powinna być inwestycją długoterminową. Warto zadać sobie pytanie, ile będzie nam służył wybrany materiał? Jaką trwałość użytkową deklaruje producent w tym zakresie?

Materiał celulozowy Ekovilla ma gwarantowaną trwałość użytkową 50 lat.

 • Jakie znaczenie ma trwałość użytkowa celulozy dla inwestora indywidualnego?

50 lat trwałości użytkowej celulozy Ekovilla sprawia, że osoby budujące swój pierwszy dom lub docieplające istniejący, właściwie mogą zapomnieć o kwestii ocieplenia.

Jeśli materiał izolacyjny ma krótszą trwałość użytkową deklarowaną przez producenta, trzeba się niestety liczyć z wizją naprawy lub wymiany izolacji za jakiś czas.

 • Jakie znaczenie ma trwałość użytkowa celulozy np. dla zarządcy osiedla mieszkaniowego?

Zarządy osiedli, wspólnot mieszkaniowych czy obiektów użyteczności publicznej, takich jak placówki edukacyjne, szpitale (a nawet kościoły), szczególnie dbają o racjonalną stronę inwestycji.

Im dłużej inwestycja będzie służyć, tym jej koszt efektywniej rozkłada się w czasie – a w przypadku stropodachu koszt instalacji celulozowej izolacji zwraca się już w 1-2 sezony grzewcze.

Wizja pół wieku spokoju w przypadku zastosowania celulozy Ekovilla daje pewność dobrej, przemyślanej decyzji, która będzie pracować na oszczędności na ogrzewaniu przez całe dziesięciolecia.

Perspektywa braku konieczności napraw usterek czy wymiany innego, niszczejącego z czasem izolatora, jest kolejnym argumentem za wyborem celulozy.

Zaoszczędzone środki można efektywnie lokować w bieżącą obsługę ważnych i pilnych potrzeb, a także inwestować.

 • Jakie znaczenie ma trwałość użytkowa celulozy dla wykonawcy robót termoizolacyjnych?

Gwarantowana przez producenta 50-letnia trwałość użytkowa celulozy Ekovilla sprawia, że wykonawca prac dociepleniowych ma podstawę do zaoferowania dłuższej gwarancji na wykonane prace – co w ogromnej mierze wpływa na zaufanie i satysfakcję klienta – inwestora.

Co jeszcze? Zadowolony klient indywidualny, z dużym prawdopodobieństwem będzie polecał usługi wykonawcy sąsiadom, rodzinie i znajomym.

Podobnie usatysfakcjonowany gwarancją zarządca dużych obiektów mieszkalnych czy użyteczności publicznej, podzieli się informacją o wykonawcy z równie dużymi inwestorami, poszukującymi sprawdzonych rozwiązań i ekip wykonawczych.

Każda dobrze wykonana robota dociepleniowa materiałem Ekovilla rokuje zatem na kolejne, zyskowne prace.

Magiczna LAMBDA… czyli ile ciepła uda się zatrzymać?

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda bezpośrednio przekłada się na ilość zatrzymywanego w pomieszczeniach ciepła i na efektywność termiczną przegród budowlanych.

Im niższy współczynnik lambda materiału celulozowego, tym mniejszą grubość musi mieć efektywna termicznie przegroda – i tym mniej materiału należy zużyć.

 • Jakie to ma znaczenie dla inwestora?

Im mniej materiału trzeba zużyć, tym niższy będzie realny koszt ocieplenia.
A dodatkowo – będziemy mieć mniejsze obciążenie stropu (przez mniejszą wagę materiału), a także będziemy mogli cieszyć się większą kubaturą pomieszczeń (dzięki cieńszym przegrodom budowlanym).

 • Jakie znaczenie dla Wykonawcy ma współczynnik lambda?

Im niższa lambda, tym mniej materiału trzeba zużyć – a co za tym idzie, tym mniej worków należy fizycznie dostarczyć na miejsce, rozpakować i zaaplikować. Każdy dodatkowy kilogram zużywanego materiału oznacza dodatkowe godziny pracy ekip wykonawczych – a to oznacza zarówno zwiększenie kosztów pracy, jak i wydłużenie czasu realizacji roboty.

Zatem – im lepsza lambda celulozy, tym szybciej i sprawniej przebiegają prace.

Np. dla ocieplenia stropodachu jednego bloku o pow. 1000 m2, różnica w czasie pracy z celulozą o lepszej lambdzie może oznaczać 1 dzień roboczy mniej – a w sezonie czas jest bezcenny.

 • Jakie znaczenie ma współczynnik lambda na etapie projektowania budynku?

Im lepsza lambda izolatora celulozowego, tym mniejsze będzie obciążenie przegród w obiekcie inwestora. Na etapie projektowania ma to bezpośrednie przełożenie na wymagania dotyczące wszystkich elementów konstrukcyjnych – zarówno dot. fizycznej konstrukcji i grubości przegród, jak i wyboru materiałów, które będą w stanie poradzić sobie z obciążeniem.
Celuloza Ekovilla ma lambdę λD = 0,038 W/(m·K) jeden z niejniższych współczynników przewodzenia ciepła dla wszystkich materiałów wdmuchiwanych dostępnych na polskim rynku. Dlatego wybór tego materiału już na etapie projektowania pozwala na większą swobodę projektową.

Wartość osiadaniaczyli ile celulozy trzeba zaaplikować dodatkowo?

Celuloza, jak każdy materiał sypki, podlega naturalnemu zjawisku osiadania.

Im niższy współczynnik osiadania dla konkretnego materiału, tym mniej trzeba go zaaplikować, by zniwelować to naturalne zjawisko. Wybierając materiał celulozowy, poza lambdą i trwałością użytkową, warto zwrócić szczególną uwagę na ten właśnie parametr.

Celuloza Ekovilla ma współczynnik osiadania poniżej 10%, dla całego okresu minimalnej trwałości produktu, wynoszącego 50 lat ( jest to jeden z najlepszych wyników dla materiałów celulozowych dostępnych na polskim rynku).

 • Jakie znaczenie ma współczynnik osiadania dla inwestora?

Wartość osiadania materiału celulozowego bezpośrednio przekłada się na końcową cenę wykonania izolacji, ponieważ każdy dodatkowy % oznacza koszt materiału, który trzeba „na zapas” zaaplikować na starcie, by zabezpieczyć się przed skutkami osiadania przez cały okres jego trwałości użytkowej.

Podobnie jak w przypadku gorszego współczynnika lambda, tak im wyższy współczynnik osiadania, tym grubsza musi być warstwa materiału izolacyjnego – a co za tym idzie – np. większe obciążenie stropu masą izolacyjną.

 • Jaki wpływ na pracę wykonawcy ma współczynnik osiadania celulozy?

Wartość osiadania trzeba skalkulować w wycenie roboty dla inwestora – zarówno pod kątem ilości potrzebnego materiału, jak i czasu potrzebnego na jego aplikację.

I tu sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku współczynnika lambda – „im mniej, tym lepiej”, ponieważ każdy dodatkowy punkt procentowy współczynnika osiadania powoduje wydłużenie czasu pracy ekipy wykonawczej, która musi dostarczyć i zainstalować więcej materiału.

Tak jak w opisywanym już przykładzie, w przypadku np. ocieplenia stropodachu o powierzchni 1000 m2, różnica w ilości potrzebnego do zainstalowania materiału o gorszym współczynniku osiadania może wynosić ponad tonę!.. (Każdy wykonawca bez trudu będzie umiał oszacować, ile bezcennego czasu ludzkiej pracy to pochłonie).

Poziom pyleniaczyli jakiej jakości jest włóknista struktura materiału, gwarantująca zatrzymywanie ciepła?

Istotą izolacyjnych sypkich materiałów jest uwięzienie powietrza między cząsteczkami struktury materiału. Im silniejsza i bardziej zwarta ta struktura, tym lepsze zatrzymywanie ciepła i lepsze właściwości termiczne warstwy izolatora.
Im więcej pyłu, tym gorsza jakość materiału izolacyjnego (zamiast ocieplającego powietrza, w porach między włóknami jest pył).

 • Jak poziom pylenia wpływa na pracę wykonawców?

Poziom pylenia jest jednym z najbardziej odczuwalnych czynników, wpływających na komfort (lub dyskomfort…) pracy. Ilość unoszącego się podczas pracy pyłu, ma wpływ na poziom widoczności, a także na inne odczucia fizyczne – łatwość oddychania czy odczucia dotykowe związane z opadaniem pyłu na skórę.

Mniej pyłu – lepsza izolacja termiczna i łatwiejsza praca

Celuloza Ekovilla również pod względem pylenia wypada bezkonkurencyjnie wobec innych materiałów celulozowych dostępnych na rynku. Jest również bezpieczna dla użytkowników ocieplanych obiektów, jak i dla pracowników firm wykonawczych.

Certyfikaty i Oceny Techniczne… czyli co naprawdę mówią papiery?

I jeszcze jedno – naprawdę warto uważnie czytać dokumentację dot. danego materiału celulozowego.

Celuloza Ekovilla posiada:

 1. Europejską Ocenę Techniczną ETA-09/0081 – jest to najważniejszy dokument dopuszczający materiał do obrotu; dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający wszystkie kluczowe własności użytkowe materiału (przewodzenie ciepła – λD = 0,038 W/(m·K), gęstość objętościowa zależnie od miejsca zastosowania, wskaźnik osiadania poniżej 10%, ognioodporność – klasa B-s2, d0 (najlepsza możliwa do osiągnięcia klasa reakcji na ogień dla materiału organicznego – materiał niezapalny, samogasnący, nie rozprzestrzeniający ognia), odporność na rozwój pleśni, warunki stosowania metodą natryskową na mokro, 50-letnia trwałość użytkowa itd.
 2. Deklaracja Właściwości Użytkowych – esencja informacji, zawartych w Europejskiej Ocenie Technicznej ETA
 3. Certyfikat środowiskowy M1 – nadawany jest przez fińską fundację RTS – Finnish Building Information Foundation. Otrzymują je materiały, które spełniają najwyższe skandynawskie normy w zakresie emisji szkodliwych związków chemicznych. 
 4. Certyfikat CE

Podsumowując:

Opłaca się wybrać najwyższą jakość produktu celulozowego.

W kalkulacjach opłacalności inwestycji warto wziąć pod uwagę:

 1. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda (im niższy, tym lepiej)
 2. Trwałość użytkową izolatora celulozowego (im dłuższa, tym lepiej)
 3. Wartość osiadania materiału (im niższa, tym ekonomiczniej)
 4. Stopień pylenia materiału podczas jego aplikacji
 5. Kompletność dokumentacji technicznej, gwarantującej inwestorowi jakość prac i będącej podstawą do udzielenia gwarancji.

A podsumowując jeszcze krócej: opłaca się wybrać wełnę celulozową Ekovilla spośród materiałów celulozowych, by zapewnić przewagę we wszystkich wymienionych wyżej punktach.

Zapraszamy do Współpracy Wykonawców, Inwestorów i Projektantów.

Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 42 636 12 54