ST4 Ocieplenie stropu i podłogi – termoizolacja

ST4

Strop pod poddaszem nieogrzewanym
Podłoga na dwuteowych legarach drewnianych
Warstwa izolacji wdmuchnięta między legary
Strop gęstożebrowy

Ocieplenia poddaszy - Strop ST4 - pod poddaszem nieogrzewanym - podloga na dwuteowych legarach drewnianych - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy legary - strop gestozebrowy - derowerk

1. Płyta OSB
2. Legary drewniane dwuteowe
3. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
4. Strop gęstożebrowy
5. Tynk cementowo-wapienny

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
13
17
19
23
34
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.