ST2 Ocieplenie stropu i podłogi – termoizolacja

ST2

Strop pod poddaszem nieogrzewanym
Podłoga na dwuteowych legarach drewnianych
Warstwa izolacji Isocell For You wdmuchnięta między legary
Strop żelbetowy
Warstwa izolacji Isocell For You natryśnięta na strop

ocieplenia poddaszy strop st2 pod poddaszem nieogrzewanym podloga na dwuteowych legarach drewnianych warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy legary strop zelbetowy derowerk

1. Płyta OSB
2. Legary drewniane dwuteowe
3. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
4. Strop żelbetowy
5. Natryskiwana warstwa izolacji Isocell For You
6. Płyta gipsowo-włóknowa Fermacell

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Łączna grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
Grubość izolacji
między profilami
konstrukcyjnymi
[poz.3]
Grubość izolacji
między stelażem
na płytę
[poz.5]
[W/m²·K] [cm][cm][cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
14
18
20
23
36
11
15
17
20
21
3
3
3
3
15

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.