P3 Ocieplenie stropu i podłogi – termoizolacja

P3

Podłoga na gruncie
Legary drewniane o przekroju prostokątnym
Przestrzeń wentylowana pod podłogą
Warstwa izolacji wdmuchnięta między legary

Docieplenie budynku - Podłoga P3 - podloga na gruncie - legary drewniane o przekroju prostokatnym - przestrzen wentylowana pod podloga - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy legary - derowerk

1. Deskowanie
2. Legary drewniane o przekroju prostokątnym
3. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
4. Płyta OSB impregnowana
5. Wentylowana przestrzeń powietrzna
6. Zagęszczony piasek i grunt rodzimy

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,15
7
8
10
11
15
26
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.