Ocieplenie ścian: S3 Ściana szkieletowa Konstrukcja drewniana Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane Elewacja wentylowana

S3

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój dwuteowy)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane
Elewacja wentylowana

Ocieplenie ścian: S3 Ściana szkieletowa Konstrukcja drewniana Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane Elewacja wentylowana

1. Płyta cementowo-wlóknowa Fermacell HD pokryta płytkami elewacyjnymi
2. Łaty (szczelina wentylacyjna)
3. Konstrukcyjne profile drewniane
4. Deskowanie pokryte paroprzepuszczalną membraną ścienną(np. SIGA Majvest)
5. Izolacja Isocell For You (wdmuchiwana)
6. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
7. Stelaż z łat lub listew, ciąg instalacyjny
8. Panele ścienne PCV

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji Isocell For You

Współczynnik
przenikania
ciepła U
Grubość
warstwy izolacji
Isocell For You
[W/m²·K] [cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
10
13
14
16
22
34
Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.