Metody instalacji izolacji celulozowej Isocell For You

Docieplenia budynków jak wykonać oraz metody i miejsca instalacji Isocell For You, naturalnej izolacji z celulozy

Metody i miejsca instalacji isofloc F, naturalnej izolacji z celulozy - docieplania wdmuchiwane - wełna celulozowa - derowerk

Isocell For You to wełna celulozowa, która jest ekologicznym i przyjaznym środowisku materiałem izolacyjnym.

Celuloza Isocell For You​ jest instalowana w budownictwie jedno i wielorodzinnym jako materiał dociepleniowy i dźwiękoizolacyjny. Jest również stosowana w budynkach biurowych i przemysłowych.

Docieplenie wełną celulozową Isocell For You wykonywane jest w technologii pneumatycznej przy użyciu maszyn firmy X-floc. Technologia wdmuchiwania zachowuje ciągłość warstwy izolacyjnej, szczelnie wypełnia przegrodę i eliminuje występowanie mostków termicznych i konwekcyjnych.

Metody i miejsca instalacji isofloc F, naturalnej izolacji z celulozy - docieplania wdmuchiwane - podłoga, ściany, strop - derowerk

Technologia pneumatycznej instalacji celulozy umożliwia wdmuchiwanie wełny celulozowej Isocell For You jako izolacji:

  • stropodachów;
  • połaci dachów płaskich;
  • skosów połaci dachowych, w tym skosów poddaszy użytkowych;
  • stropów i podłóg;
  • ścian wewnętrznych,
  • w tym ścianek działowych;
  • ścian zewnętrznych.

Praktyka wyróżnia trzy podstawowe metody montażu wełny celulozowej:

- otwarte nadmuchiwanie materiału na poziomych powierzchniach płaskich (np. w przestrzeni stropodachu); stosujemy gęstość zasypową 25 kg/m3.

Metody i miejsca instalacji isofloc F, naturalnej izolacji z celulozy - docieplania wdmuchiwane - stropy - derowerk

- wdmuchiwanie wewnątrzszczelinowe, czyli wdmuchiwanie w zamknięte przegrody, np.: za płyty z karton-gipsu na skosach poddasza lub między płyty gipsowo-kartonowe w ściankach działowych. W przegrody o nachyleniu do 45 st. wdmuchujemy z gęstością zasypową 40 kg/m3. Podczas docieplania ścian stosujemy gęstość 44 kg/m3. Przy tak skompresowanym materiale nie występuje zjawisko osiadania.

Wdmuchiwanie Isocell For You Derowerk wełna celulozowa

- natryskiwanie metodą na mokro (np.: na łuki kopuł w kościołach lub na ściany i stropy w domach szkieletowych drewnianych) z użyciem dysz natryskowych, wody i niekiedy kleju; celuloza Isocell For You nakładana jest z gęstością do 35 kg/m3.

Metody i miejsca instalacji isofloc F, naturalnej izolacji z celulozy - docieplania wdmuchiwane - podłoga - derowerk