Metody instalacji izolacji celulozowej Ekovilla

Docieplenia budynków - jak wykonać oraz metody i miejsca instalacji celulozy Ekovilla, naturalnej izolacji z celulozy

Metody i miejsca instalacji naturalnej izolacji z celulozy docieplania wdmuchiwane welna celulozowa derowerk

Ekovilla to wełna celulozowa, która jest ekologicznym i przyjaznym środowisku materiałem izolacyjnym.

Celuloza Ekovilla jest instalowana w budownictwie jedno i wielorodzinnym jako materiał dociepleniowy i dźwiękoizolacyjny. Jest również stosowana w budynkach biurowych i przemysłowych.

Docieplenie wełną celulozową Ekovilla wykonywane jest w technologii pneumatycznej przy użyciu maszyn firmy X-Floc. Technologia wdmuchiwania zachowuje ciągłość warstwy izolacyjnej, szczelnie wypełnia przegrodę i eliminuje występowanie mostków termicznych i konwekcyjnych.

Metody i miejsca instalacji naturalnej izolacji z celulozy docieplania wdmuchiwane stropy ściany dachy derowerk

Technologia pneumatycznej instalacji celulozy umożliwia wdmuchiwanie wełny celulozowej Ekovilla jako izolacji:

  • stropodachów;
  • połaci dachów płaskich;
  • skosów połaci dachowych, w tym skosów poddaszy użytkowych;
  • stropów i podłóg;
  • ścian wewnętrznych,
  • w tym ścianek działowych;
  • ścian zewnętrznych.

Praktyka wyróżnia trzy podstawowe metody montażu wełny celulozowej:

- otwarte nadmuchiwanie materiału na poziomych powierzchniach płaskich (np. w przestrzeni stropodachu); stosujemy gęstość zasypową od 26 kg/m3.

- wdmuchiwanie wewnątrzszczelinowe, czyli wdmuchiwanie w zamknięte przegrody, np.: za płyty z karton-gipsu na skosach poddasza lub między płyty gipsowo-kartonowe w ściankach działowych. W przegrody o nachyleniu do 60 st. wdmuchujemy z gęstością zasypową od 43 kg/m3. Podczas docieplania ścian stosujemy gęstość od 55 kg/m3. Przy tak zagęszczonym materiale nie występuje zjawisko osiadania.

- natryskiwanie metodą na mokro (np.: na łuki kopuł w kościołach lub na ściany i stropy w domach szkieletowych drewnianych) z użyciem dysz natryskowych, wody i niekiedy kleju; celuloza Ekovilla nakładana jest z gęstością do 35 kg/m3.

Metody i miejsca instalacji naturalnej izolacji z celulozy docieplania wdmuchiwane podłoga stropy zabytkowe derowerk

Zadzwoń i zamów: +48 42 636 12 54 lub +48 42 630 62 84