Ściany

Sprawdź wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian docieplonych izolacją isofloc F.

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana szkieletowa - konstrukcja drewniana przekroj prostokatny - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy konstrukcyjne profile drewniane i stelaz do plyt g-k - derowerk

S1

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój prostokątny)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane i stelaż do płyt g-k

Elewacja wentylowana

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana szkieletowa - konstrukcja drewniania przekroj dwuteowy - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy konstrukcyjne profile drewniane - warstwa izolacji natrysnieta na plyte OSB - derowerk

S2

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój dwuteowy)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane
Warstwa izolacji natryśnięta na płytę OSB

Elewacja wentylowana

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana szkieletowa - konstrukcja drewniana przekroj dwuteowy - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy konstrukcyjne profile drewniane - elewacja wentylowana - derowerk

S3

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój dwuteowy)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane
Elewacja wentylowana

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana szkieletowa - konstrukcja drewniana przekroj prostokatny - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy konstrukcyne profile drewniane - elewacja wentylowana - derowerk

S4

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój prostokątny)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane
Elewacja wentylowana

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana warstwowa - warstwa konstrukcyjna z cegly kratowki - warstwa izolacji isofloc f na zewnatrz - elewacja wentylowana mocowana na kotwach - derowerk

S5

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z cegły kratówki
Warstwa izolacji isofloc F na zewnątrz
Elewacja wentylowana mocowana na kotwach

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana warstwowa - warstwa konstrukcyjna z bloczkow silikatowych - warstwa izolacji isofloc f na zewnatrz - elewacja wentylowana na latach drewnianych - derowerk

S6

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z bloczków silikatowych
Warstwa izolacji isofloc F na zewnątrz
Elewacja wentylowana na łatach drewnianych

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana warstwowa - warstwa konstrukcyjna z bloczkow YTONG - warstwa izolacji isofloc f od wewnatrz - elewacja niewentylowana - derowerk

S7

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z bloczków YTONG
Warstwa izolacji isofloc F od wewnątrz
Elewacja niewentylowana

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana warstwowa - warstwa konstrukcyjna z ceglu pelnej - warstwa izolacji isofloc f na zewnatrz - elewacja niewentylowana mocowana na kotwy - derowerk

S8

Ściana warstwowa, warstwa konstrukcyjna z cegły pełnej
Warstwa izolacji isofloc F na zewnątrz
Elewacja niewentylowana mocowana na kotwy

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - wewnetrzna sciana szkieletowa - konstrukcja drewniana lub stalowa - pomiedzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym - derowerk

S9

Wewnętrzna ściana szkieletowa, konstrukcja drewniana lub stalowa
Pomiędzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym 

Zalecenia ogólne dla projektowania i budowania ścian zewnętrznych docieplonych materiałem izolacyjnym isofloc F

  • Pod wentylowaną elewacją zewnętrzną konieczne jest zainstalowanie wiatroizolacji (np. zbrojonej membrany paroprzepuszczalnej bądź płyt drewnopochodnych otwartych dyfuzyjnie i odpornych na wilgoć lub też deskowania pokrytego folią paroprzepuszczalną).
  • Od strony wewnętrznej zalecamy stosowanie inteligentnych paroizolacji, tzw. folii parochronnych o zmiennym oporze dyfuzyjnym zależnym od poziomu wilgotności.
  • Przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste oraz złącza między przegrodami i częściami przegród należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Należy więc uszczelnić krawędzie i spoiny między elementami przegrody. Zaleca się sprawdzenie szczelności metodą Blower Door.
  • Dla przegrody całkowicie szczelnej na przenikanie powietrza i wysoce paroprzepuszczalnej możliwa jest całkowita rezygnacja ze stosowania chemicznych prezerwatów drewna w elementach konstrukcyjnych przegrody (norma DIN 68800-2).
  • Przy natrysku izolacji isofloc F metodą mokrą, elementy mające bezpośredni kontakt z izolacją muszą być odporne na działanie wody.
  • isofloc F nie posiada aprobaty technicznej do użycia jako izolacja rdzeniowa murów szczelinowych. Do tego rodzaju izolacji zaleca się stosowanie granulatu H2Wall dostępnego w ofercie Derowerk. Aprobata techniczna i inne dokumenty techniczne materiału isofloc F dostępne są na stronie Derowerk.