D3

Dach wentylowany
Pokrycie bitumiczne
Krokwie dwuteowe

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - dachy - dach wentylowany - pokrycie bitumiczne - krokwie dwuteowe - D3 - derowerk

1. Pokrycie dachowe (papa)
2. Deskowanie
3. Kontrłaty / szczelina wentylacyjna
4. Paroprzepuszczalna membrana dachowa (np. SIGA Majcoat lub SIGA Majvest)
5. Izoalcja isofloc F (wdmuchiwana)
6. Belka dwuteowa (np. STEICOjoist lub Kronopol I-BEAM)
7. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
8. Stelaż z łat lub listew (szczelina powietrzna, ciąg instalacyjny)
9. Tynk na siatce Stauss NG

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody
i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
isofloc F

[W/m²·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
15
18
20
24
35

 

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy - λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.

[cm]