Otwarty nadmuch i wdmuchiwanie celulozy Ekovilla

Metoda wdmuchiwania sypkich materiałów izolacyjnych (blow-in) i pochodna jej metoda nadmuchiwania termoizolacji (open blow) to dwie najbardziej rozpowszechnione i bardzo szybkie technologie instalacji dociepleń z materiałów celulozowych.

Watę celulozową wdmuchuje się w przestrzenie dachów, stropodachów, stropów, ścian i podłóg. W zewnętrznych ściankach dociskowych wycinane są otwory instalacyjne (po zakończeniu zasypywania są one korkowane). Materiał izolacyjny miesza się z powietrzem w maszynie wdmuchującej i jest pod ciśnieniem wydmuchiwany i doprowadzany wężami w pustki ścienne, dachowe czy podłogowe. Odpowiednie końcówki na węże nakierowują strumień płatków materiału i powietrza wewnątrz szczeliny. W efekcie wełna celulozowa tworzy nieprzerwaną, szczelną izolację o konsystencji grubej warstwy watoliny. Płatki celulozy równomiernie wypełniają docieplane przestrzenie (nawet te o niestandardowych kształtach) i idealnie przylegają do ścianek je tworzących.

Metoda wdmuchiwania izolacji cieplnej jest szczególnie polecana przy termomodernizacji już użytkowanych budynków (zarówno w starym, jak i w nowym budownictwie) oraz przy docieplaniu konstrukcji drewnianych. Legary podłogowe i krokwie dachowe w starych budynkach są często wypaczone i nierówno od siebie oddalone. Uzyskanie równej i szczelnej warstwy izolacyjnej przy użyciu mat izolacyjnych jest tu szczególnie pracochłonne i częstokroć niemożliwe. A metoda wdmuchiwania gwarantuje, że Ekovilla tworzy szczelną i kompletną izolację.

Zasypywanie materiałem izolacyjnym z celulozy szczelnych elementów np.: ścianek działowych, ścian kurtynowych czy też prefabrykowanych ścian zewnętrznych i ścian nośnych domków drewnianych jest wydajne i szybkie. Metoda wdmuchiwania sypkich materiałów izolacyjnych pozwala na ich instalowanie w nowopowstałych i powstających budynkach. Profesjonalne firmy wykonawcze oferujące metodę blow-in wykorzystują w niej wentylowane dysze obrotowe x-jet. Wentylowane dysze obrotowe firmy X-floc chronią ścianki przed uszkodzeniem, odprowadzając nadmiar powietrza. Gwarantują minimalną ilość otworów instalacyjnych, znikome zapylenie oraz sprawną i szybką instalację docieplenia.

Celulozowy materiał termoizolacyjny może osiągać różną gęstość podczas zasypywania w zależności od miejsca i metody instalacji. Wykaz minimalnych gęstości znajduje się na europejskich ocenach technicznych, jednakowo ważnych na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz polskim ustawodawstwem krajowym, europejskie oceny techniczne są honorowane w Polsce i zastępują polskie aprobaty techniczne, wydawane dotychczas przez ITB. 

W protokole odbiorczym wykonawca dokumentuje uzyskane gęstości izolacji po zakończeniu wdmuchiwania wełny celulozowej.