Ognioodporność w polskim prawie budowlanym

W Załączniku 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawarta jest klasyfikacja reakcji na ogień materiałów budowlanych.

Materiał isofloc F posiada klasę reakcji na ogień1) B-s2, d0, co oznacza, że:

 
 
  1. jest materiałem palnym, niezapalnym i samogasnącym (B),
  2. ilość wydzielanego przez materiał dymu jest ograniczona (s2),
  3. jest materiałem niekapiącym, nie występują płonące krople/cząstki (d0),
  4. nie rozprzestrzenia ognia (B-s2,d0).

Klasyfikacja izolacji isofloc F została wykonana na podstawie Tabeli 1 zawartej we wskazanym Rozporządzeniu2), przedstawiającej klasy reakcji wyrobów (materiałów) budowlanych na ogień. Parametry isofloc F oznaczyliśmy kolorem czerwonym.

 
 
Tabela 1
Określenia dotyczące palności
stosowane w rozporządzeniu
Klasy reakcji na ogień
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
Niepalne


A1;
A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0;

Palne

niezapalne


A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1;
A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2;
B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0;
B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1;
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;

trudno zapalne


C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0;
C-s1, d1; C-s2, d1; C-s3, d1;
C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2;
D-s1, d0; D-s1, d1; D-s1, d2;

łatwo zapalne


D-s2, d0; D-s3, d0;
D-s2, d1; D-s3, d1;
D-s2, d2; D-s3, d2;
E-d2; E;
F

Samogasnące co najmniej E

Niekapiące


A1;
A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0;
B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0;
C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0;
D-s1, d0; D-s1, d0; D-s1, d0;

Intensywnie dymiące


A2-s3, d0; A2-s3, d0; A2-s3, d0;
B-s3, d0; B-s3, d0; B-s3, d0;
C-s3, d0; C-s3, d0; C-s3, d0;
D-s3, d0; D-s3, d0; D-s3, d0;
E-d2; E;
F

 
 

 
  1) zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008  
 

2) źródło opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Załącznik nr 2.

 
  Ognioodporność a ochrona przeciwpożarowa - w jaki sposób izolacja z celulozy isofloc pomaga chronić docieplane nią budynki  
 

Zapoznaj się z dokumentacją techniczną celulozy isofloc