S1

S1

Ściana szkieletowa
Konstrukcja drewniana (przekrój prostokątny)
Warstwa izolacji wdmuchnięta między konstrukcyjne profile drewniane i stelaż do płyt g-k
Elewacja wentylowana

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - sciany - sciana szkieletowa - konstrukcja drewniana przekroj prostokatny - warstwa izolacji wdmuchnieta miedzy konstrukcyjne profile drewniane i stelaz do plyt g-k - S1 - derowerk

1. Elewacja zewnętrzna, np. siding lub deski
2. Łaty (szczelina wentylacyjna)
3. Konstrukcyjne profile drewniane
4. Płyta drzewna otwarta dyfuzyjnie
5. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
6. Izolacja isofloc F między stelażem na płytę g-k (wdmuchiwana)
7. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
8. Płyta g-k

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Łączna grubość
warstwy izolacji
isofloc F

Grubość izolacji
między profilami
konstrukcyjnymi
[poz.5]
Grubość izolacji
między stelażem
na płytę g-k
[poz.6]
[W/m2·K] [cm][cm][cm]
0,30
0,25
0,23
0,20
0,15
0,10
10
13
14
16
22
34
7
7
7
7
7
19
3
6
7
9
15
15

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.