D4

D4

Dach wentylowany
Pokrycie strzechą
Krokwie o przekroju prostokątnym

Obliczenia i przekroje budowlane - isofloc f - dachy - dach wentylowany - pokrycie strzecha - krokwie o przekroju prostokatnym - D4 - derowerk

1. Strzecha
2. Kontrłaty / szczelina wentylacyjna
3. Paroprzepuszczalna membrana dachowa (np. SIGA Majcoat lub SIGA Majvest)
4. Krokiew
5. Izolacja isofloc F (wdmuchiwana)
6. Folia parochronna (np. isofloc static sd 2 lub isofloc active)
7. Deskowanie lub stelaż z listew
8. Tynk wewnętrzny na siatce Stauss NG

Tabela: Współczynniki przenikania ciepła przegrody i odpowiadające im grubości warstwy izolacji isofloc F

Współczynnik
przenikania
ciepła U

Grubość
warstwy izolacji
isofloc F

[W/m2·K] [cm]
0,25
0,20
0,18
0,15
0,10
17
22
25
29
44

Wartości współczynnika przenikania ciepła U zostały obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946. Do obliczenia wartości U zastosowano λobl=0,037 W/mK. Zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła celulozy – λobl jest równy deklarowanemu współczynnikowi przewodzenia ciepła λD.