Termoizolacyjne systemy natryskowe – właściwości i zastosowanie

Dzięki uprzejmości redakcji miesięcznika „Izolacje” możemy przedstawić Państwu ciekawy artykuł - Termoizolacyjne systemy natryskowe. Jest to naukowe kompendium informacji na temat systemów montażu izolacji metodą natryskiwania.

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Izolacje” nr 1/2013

Termoizolacyjne systemy natryskowe - wlasciwosci i zastosowanie - Izolacje natryskowe z welny wykonywane maszyna do wdmuchiwania Zellofant M95 i dysza natryskowa X-Floc - derowerk

Izolacje natryskowe z wełny wykonywane maszyną do wdmuchiwania Zellofant M95 i dyszą natryskową X-Floc

Mgr inż. Martyna Fabijańska omawia w nim rodzaje i właściwości materiałów do izolacji natryskowych: pianek poliuretanowych, zapraw termoizolacyjnych na bazie spoiwa cementowego i włókien mineralnych oraz celulozy.

Artykuł opisuje technologię i warunki aplikacji tych materiałów, porównuje ich najważniejsze parametry techniczne, właściwości ogniowe oraz akustyczne. Podaje także wpływ tych materiałów na środowisko oraz warunki bezpiecznej instalacji.

Liczymy na to, że poruszona tematyka pozwoli Wam zapoznać się lepiej z dostępnymi w Polsce materiałami do izolacji natryskowej, poznać ich ograniczenia oraz słabe i mocne strony.

POBIERZ PLIK PDF