Materiały izolacyjne a ekologia

Każdego roku 570 tyś. dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza i biernego palenia. Szacuje się, że 92 procent światowej populacji żyje w miejscach, gdzie zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne normy, a co ósmy zgon na świecie spowodowany jest tymi zanieczyszczeniami.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na uzdrowienie powietrza jest ocieplanie budynków materiałami, które już na etapie produkcji pomagają chronić środowisko.

Zanieczyszcznie powietrza a materiały izolacyjne
Tylko efektywne docieplenie budynków z użyciem izolacji z celulozy pomoże ograniczyć smog i zanieczyszczenie środowiska

W dobie zagrożenia smogiem, zanieczyszczeniem powietrza i ich szkodliwości dla zdrowia, ekologia nigdy nie była tak ważna. Trujące związki oraz pyły zawarte w smogu zabijają rocznie 570 tysięcy dzieci na świecie. Nasz kraj jest wyjątkowo zagrożony jego działaniem, a w trakcie chłodnych miesięcy regularnie przekraczane są jego dopuszczalne normy. Pierwszym krokiem do czystszego środowiska jest termomodernizacja. Termomodernizacja istniejących budynków materiałami pro-środowiskowymi, pomaga zmniejszyć naszą emisję smogu i ma pozytywny wpływ na środowisko, w którym żyjemy. 
Eksperckie analizy i nasze doświadczenia są jednoznaczne. Termomodernizacja, im bardziej kompleksowa, tym lepiej, jest skutecznym antidotum na smog. Dla domu jednorodzinnego, zastosowanie na stropodachu tylko 19 cm warstwy izolacji termicznej z celulozy zmniejsza emisje szkodliwych substancji już o 27%. W skali miasta, a tym bardziej kraju są to ogromne liczby.

Czy można zrobić dla środowiska coś więcej? 

WYBÓR MATERIAŁU IZOLACYJNEGO MOŻE BYĆ ŚWIADOMYM GŁOSEM W SPRAWIE CZYSTOŚCI POWIETRZA

Z dostępnych na rynku rozwiązań, można wskazać te, które zużywają ogromne ilości energii do produkcji i pozostają dużym obciążeniem dla środowiska. Ekologiczność takiego wyboru jest co najmniej wątpliwą.
Można wyróżnić też takie materiały ociepleniowe, które już na etapie produkcji pomagają chronić środowisko. Takim materiałem izolacyjnym jest celuloza Ekovilla. Jest tak skutecznym izolatorem, że ilość energii potrzebna do produkcji już po pierwszym miesiącu sezonu grzewczego kompensowana jest oszczędnościami energii grzewczej.

ŹRÓDŁA EKOLOGICZNOŚCI CELULOZY EKOVILLA

Celuloza izolacyjna ma największą zawartość materiału pochodzącego z recyklingu spośród wszystkich materiałów izolacyjnych. W tej kategorii wypada bezkonkurencyjnie w porównaniu z innymi materiałami izolacyjnymi. W porównaniu, wełna mineralna pochodzi jedynie w 40% z recyklingu. Ekologiczna celuloza poprzez odzysk makulatury papierowej zmniejsza emisję metanu do atmosfery, do której dochodzi, gdy makulatura jest kompostowana. Pozwala to jednocześnie wydłużyć cykl życia papieru jako produktu i zamienić go w trwały, ognioodporny, pełnoprawny produkt izolacyjny o niezrównanych parametrach użytkowych.

EKOLOGICZNOŚĆ MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH W OPINII EKSPERTÓW

Celuloza posiada jeden z najmniejszych wskaźników Eco-Indicator 99 (im mniejsza liczba tym produkt jest bardziej przyjazny dla środowiska) 0,002 pkt. Dla porównania:

 • styropian (15 kg/m3) 0,028 pkt
 • wełna mineralna (45 kg/m3) 0,020 pkt
 • wełna mineralna (33 kg/m3) 0,016pkt

Do produkcji izolacji celulozowej zużywa się mniej energii niż w innych typach izolacji termicznej. Dla przykładu do wyprodukowania waty szklanej potrzeba 8 razy więcej energii i 27 razy więcej do wyprodukowania pianki poliuretanowej. Ekovilla podczas swojego cyklu życia na jeden kilogram zużywa 4,3 MJ energii nieodnawialnej oraz wytwarza -1,1 kg CO2. Co oznacza, że nie tylko nie przyczynia się do globalnego ocieplenia, ale pomaga je istotnie ograniczyć!

Za ekologicznością celulozy przemawia również „Bilans ekologiczny w sektorze budowlanym” (oryg. „Ökobilanzdaten im Baubereich”). Dokument stworzony przez trzy szwajcarskie organizacje: KBOB, eco-bau i IBP. Dokument dostępny jest na publicznej platformie internetowej i przedstawia tabelaryczne zestawienie tzw. „eko-punktów” (UBP). Im mniej punktów zdobywa dany materiał, tym bardziej jest on ekologiczny. Eko-punkty przyznawane są materiałom budowlanym na podstawie:

 • zużycia energii pierwotnej w procesie produkcji;
 • zużycia energii pierwotnej w procesie utylizacji;
 • emisji gazów cieplarnianych do atmosfery towarzyszącej tym procesom.

Celuloza otrzymała 427 punktów, co stawia ją w pozycji materiału najbardziej przyjaznego środowisku. Wełna skalna – otrzymała 1130, a wełna szklana – 1790 punktów. Pianki PUR wypadają jeszcze gorzej, ze wskaźnikiem 6200. Celuloza pozytywnie wyróżnia się na tle innych materiałów izolacyjnych. Celuloza jako materiał izolacyjny jako jedyna zachowuje bardzo wysoki standard izolacyjny jednocześnie będąc materiałem, którego produkcja i użytkowanie jest z korzyścią dla ludzi i środowiska. Wybierając Ekovilla jako materiał izolacyjny świadomie dbamy o czystsze środowisko dla nas i naszych dzieci. Po więcej informacji na temat celulozy, izolacji dachów oraz docieplania stropodachów zapraszam na:  https://www.derowerk.pl/smog-niska-emisja-celuloza.html

Wybrana literatura:

 • Ökobilanzdaten im Baubereich 2009/1: 2014 , Stand Oktober 2014, Switzerland
 • Jolanta Gintowt, „Ewaluacja kryterium ekologicznego i ekonomicznego ze względu na pojemność cieplną na przykładzie budynku biurowego”, Budownictwo i Inżynieria Środowiska 5(2014) 
 • Wojciech Moskal, (2017.03.10) „Zatrute środowisko zabija dzieci”, Gazeta Wyborcza, s. 3 
 • Robert Oleniacz, Magdalena Kasietczuk, Mateusz Rzeszutek, „Ocena efektów termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Zmniejszenie zużycia ciepła i emisji zanieczyszczeń do powietrza”, w : JCEEA t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014, s. 183-196.
 • Aleksandra Stępniak, Agnieszka Tomaszewska, „Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna”, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Arkadiusz Węglarz, „Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce„, KAPE SA