Jak wykonać ocieplenie dachu krytego papą na deskowaniu?

Każdy dach wymaga rozwiązań termoizolacyjnych, które pozwolą odciąć dopływ zimna do wnętrza podczas chłodnych miesięcy, a latem ochronią pomieszczenia mieszkalne przed żarem. Dach kryty papą na deskowaniu - czyli dach o konstrukcji zamkniętej dyfuzyjnie - wymaga przemyślanego zabezpieczenia przed warunkami zewnętrznymi oraz tzw. wilgocią bytową (czyli pochodzącą z naturalnych procesów życiowych: oddychania, gotowania, prania).

Ocieplenie dachu z pełnym deskowaniem krytym papą korzystnie jest wykonać izolacją termiczną Ekovilla. W domach energooszczędnych i pasywnych takie ocieplenie dachu należy zabezpieczyć folią paroizolacyjną wspierającą proces wysychania.

Dach kryty papą na deskowaniu, chociaż skutecznie zabezpieczony przed przeciekami, stanowi dla pary wodnej barierę nie do przebycia. Wysychanie takiego dachu możliwe jest tylko do wewnątrz.

Jak przygotować ocieplenie dachu krytego papą na deskowaniu?
Jak przygotować ocieplenie dachu krytego papą na deskowaniu?

Zastosowanie zwykłej paroizolacji może zatrzymać proces wysychania przegrody. W efekcie powstają idealne warunki dla rozwoju pleśni. Dlatego zwykłą folię należy zastąpić folią parochronną aktywną isofloc active.

Folia isofloc active w normalnych warunkach zachowuje się jak paroizolacja. Teoretyczna górna wartość Sd dla naszej folii to 25 m, jej osiągnięcie wymagałoby warunków laboratoryjnych. Dzięki praktycznej wartości Sd na poziomie 10 m ogranicza napływ pary wodnej do przegrody. Przy dużej wilgotności w przegrodzie folia otwiera się dyfuzyjnie. Wartość Sd spada do poziomu 0,25 m, jak w membranie paroprzepuszczalnej. Wilgoć może odparować do wnętrza budynku.

Ocieplenie dachu

Na ocieplenie dachu krytego papą korzystnie jest wybrać higroskopijną izolację termiczną z celulozy. Izolacja termiczna Ekovilla potrafi zakumulować nadmiar pary wodnej bez straty dla swoich właściwości termoizolacyjnych. W efekcie kondensacja wilgoci nie następuje lub jest znacznie opóźniona. Tam, gdzie ociepleniem dachu jest Ekovilla, ryzyko powstania szkód budowlanych jest ograniczone.

Niski współczynnik przewodzenia ciepła, mała gęstość objętościowa i ciągłość warstwy izolacji termicznej, zachowana dzięki metodzie wdmuchiwania, sprawiają, że domy ocieplone wełną Ekovilla są prawdziwie energooszczędne.

Dziękujemy firmie TOP Electric Robert Piotrowski – znakomitym fachowcom od instalacji elektrycznych – za udostępnienie zdjęć.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ POD OCIEPLENIE DACH KRYTY PAPĄ NA DESKOWANIU?

  1. Aktywną folię parochronną np. SIGA Majrex  montujemy do metalowych profili za pomocą taśmy dwustronnej Twinet.
  2. Zakłady folii należy szczelnie zakleić żółtą taśmą SIGA Sicrall 60 lub systemową isofloc tape.
  3. Przebicia folii paroizolacyjnej powodowane np.: przewodami instalacji elektrycznej zaklejamy, np.: elastyczną zieloną taśmą SIGA Rissan 60.
  4. Krawędzie folii należy szczelnie połączyć z podłogą i ścianami.
  5. W odległości ok. 50 cm od siebie prowadzimy drewniane łaty, które usztywnią folię paroizolacyjną na czas wdmuchiwania izolacji celulozowej Ekovilla. Przed montażem płyt g-k łaty te są zdejmowane.
  6. Tak przygotowane poddasze można oddać w ręce fachowców od ociepleń dachów. Wdmuchiwanie izolacji celulozowej z pomocą węży do wdmuchiwania odbywa się znad jętki. Jeżeli konieczne jest rozcięcie folii i tak wprowadzenie węża, to otwory te zaklejamy taśmą SIGA Sicrall 170.